Published: 2019-11-01

MATHEMATICAL MODELS OF HYBRID CRYPTO CODE CONSTRUCTIONS ON DAMAGED CODES

Serhii Yevseiev, Lala Rustam Bakirova, Mariia Sushchenko

87-103

USE OF A METHOD OF PASCAL OF CALCULATION OF CHECKSUMS IN NOISEPROOF CODING

Volodymyr Pevnev, Mikhail Tsuranov, Heorhii Zemlianko, Vyacheslav Kharchenko

104-108

THE IMPLEMENTATION OF STRICT STABLE CRYPTOGRAPHIC CODING OPERATIONS

Volodymyr Rudnytskyi, Ivan Opirskyy, Olga Melnyk, Mykhaylo Pustovit

109-112

METHOD OF RADIOELECTRONIC MEASURER’S OPTIMIZATION

Gennadiy Aloshin, Oleksii Kolomiytsev, Andrey Tkachev, Sergii Klivets, Vitalij Posohov

113-119

DEFINITION OF RESIDUAL OPERATION RESOURCE OF STARTER BATTERIES BY WAY OF IMPEDANCE RESEARCH AT DIFFERENT SERVICE TERMS

Helen Makogon, Denys Vasylenko, Den Potapov, Serghij Piskun, Igor Bazilevskij, Vladimir Ivanov, Alexej Klimov, Volodymir Prichina, Aleksej Zobnin

126-132