DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.3.16

Метод оптимізації радіоелектронних вимірювачів

Gennadiy Aloshin, Oleksii Kolomiytsev, Andrey Tkachev, Sergii Klivets, Vitalij Posohov

Анотація


Розвиток науки і техніки привів до того, що існуючих методів радіовимірювань стало вже недостатньо. Окрім потреби в показниках точності вимірювань з'явилася потреба в врахуванні широкого апріорного діапазону часу вимірювань для процесів, що швидко змінюються, надійності в стикуванні шкал, відношенні сигналу до шуму, а також у використанні вартості. Сучасні методи вимірювань, існуючі в метрології, виконують функцію порівняння параметра, який вимірюється з відповідним еталоном (з його частиною). Для радіоелектронних вимірювачів – це найточніший нуль-метод, а також різницевий метод, функціональний метод – пристрої, що прямо вказують, метод заміщення, конусний метод і інші. Але цих методів вже недостатньо для радіоелектронних вимірювачів, де потрібні: точність оцінки; точність апріорних даних; швидкість або час вимірювань; довірча вірогідність стикування шкал; відношення потужності сигналу до шуму; вартість для оптимізації систем; метод синтезу систем із загальних позицій і так далі. Ці проблеми (оптимізації вимірювальних систем) пропонується вирішувати завдяки використанню узагальненого виразу для отримання кривих обміну якостей за Гуткіним Л. С. Отже, для задач оптимізації вимірювальних систем і отримання кривих обміну, цільову функцію для них можна знайти для усіх типів вимірювачів. Задачі оптимізації будуть сформовані, якщо знайти обмеження за вартістю, піковою потужністю тощо. Таким чином, формулювання узагальненого показника якості вимірювальних систем з єдиних позицій є актуальною науковою задачею. Результати оптимізації ряду задач методом сепарабельного програмування дозволили отримати рішення в аналітичному вигляді, які відразу ж можна назвати кривими обміну. Виявлено, що для задач оптимізації вимірювальних систем і для отримання кривих обміну цільову функцію для них можна знайти для усіх типів вимірювачів. Задачі оптимізації можуть бути сформульовані, якщо знайти обмеження за вартістю, піковою потужністю тощо. Запропоновано метод формування узагальненого показника якості вимірювальних систем. Показано, що узагальнений показник якості справедливий для усіх типів дискримінаторних вимірювачів. При цьому, узагальнений показник якості справедливий як для вимірювачів і каналів будь-якого типу, так і для різних параметрів, що вимірюються. Узагальнений показник якості вимірювальних систем легко доповнюється зв'язками з іншими показниками.


Ключові слова


оптимізація; оцінка параметра; вимірювання; точність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gutkin, L.S. (1974), Optimization of radio electronic devices on the aggregate of indexes of quality, Moscow, 368 p.

Woodvord, F.M. (1968), Probability theory and information theory with application in the radio-location, Moscow, 128 p.

Aloshin, G.V. and Bogdanov, Y.A. (2008), Efficiency of the difficult radio technical systems, Naukova dumka, Kyiv, 288 p., ISBN 978-966-00-0781-9.

Aloshin, G.V. (2009), Estimation of quality of the informatively-measuring systems, Kharkiv, 184 p.

Aloshin, G.V. (2005), Efficiency of the informatively-measuring radiotechnical systems, Kharkiv, 144 p.

Ustinov, N.D. (1984), Laser location, Engineer, Moscow, 322 p.

Kolomiytsev, A.V. and Ponomarenko, V.S. (2013), Information technologies and systems in management, education, science, Digital printing house № 1, Kharkiv, 202 p.

Aloshin, G.V., Kolomiytsev, A.V. and Ponomarenko, V.S. (2014), The informative systems are in a management, education, industry, The Generous farmstead plus, Kharkiv, 212 p.

Aloshin, G.V., Kolomiytsev, A.V. and Ponomarenko, V.S. (2015), Information technologies and priv in the of informatively-communication systems, The Generous farmstead plus, Kharkiv, 234 p.

Aleshin, G.V., Kolomytsev, A.V. and Ponomarenko, V.S. (2017), Information technology: challenges and perspectives, Rozhko S.H., Kharkiv, 180 p.

Kazakov, E.L., Kazakov, A.E., Vasiliev, D.G., Kolomiytsev, A.V. and Ryzhov, D.N. (2010), Recognition of radar targets for signaling information, City Printing House, Kharkiv, 2010, 180 p.

Kuchuk G., Kovalenko A., Komari I.E., Svyrydov A., Kharchenko V. (2019), “Improving big data centers energy efficiency: Traffic based model and method”, Studies in Systems, Decision and Control, vol 171. Kharchenko, V., Kondratenko, Y., Kacprzyk, J. (Eds.). Springer Nature Switzerland AG, 2019. Pp. 161-183. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-00253-4_8

Svyrydov, A., Kuchuk, H., Tsiapa, O. (2018), “Improving efficienty of image recognition process: Approach and case study”, Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, pp. 593-597, DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DESSERT.2018.8409201

Donets V., Kuchuk N., Shmatkov S. Development of software of e-learning information system synthesis modeling process. Advanced Information Systems. 2018. Т. 2, № 2. С. 117–121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.20

Mozhaev, O., Kuchuk H., Kuchuk, N., Mozhaev, M. and Lohvynenko M. (2017), “Multiservise network security metric”, IEEE Advanced information and communication technologies-2017. Proc. of the 2th Int. Conf., Lviv, pp. 133-136.

Ruban, I., Kuchuk, H. and Kovalenko A. (2017), “Redistribution of base stations load in mobile communication networks”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, No 1 (1), P. 75–81, doi : https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.075.

Kudriashov V. (2016), “Experimental Evaluation of Opportunity to Improve the Resolution of the Acoustic Maps”, Kountchev R. and Nakamatsu K. (eds.), New Approaches in Intelligent Image Analysis, Intelligent Systems Reference Library, Springer International Publishing Switzerland, SJR: 0.154. pp. 353-373, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-32192-9_11

Malashin, M.S. (1983), Bases of planning of the laser lokazion’s systems, Higher school, Moscow, 230 p.

Molebnii, V.V. (1981), Optik-lokazion’s systems, Engineer, Moscow, 250 p.

Kaumen, M. (1993), Laser space connection, Radio and connection, Moscow, 184 p.

Wolfe Ph. (1959), “The simplex method for quadrate programming”, Econometrica, 28, 3, pp. 600-606.
Copyright (c) 2020 Gennadiy Aloshin, Oleksii Kolomiytsev, Andrey Tkachev, Sergii Klivets, Vitalij Posohov