Сучасні інформаційні системи

Щоквартальний науково-технічний журнал. Заснований у березні 2017 року. У журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, а також студентів старших курсів відповідних спеціальностей. Включений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні науки) наказом Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9, п. 56).

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 4, № 3 (2020): Сучасні інформаційні системи

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск META_INFO

Зміст

Проблеми ідентифікації в інформаційних системах

Розробка ансамблевого методу класифікації стану комп’ютерної системи на основі дерев рішень PDF (English)
Svitlana Gavrylenko, Illia Sheverdin, Michael Kazarinov 5-10
Метод автентифікації користувачів до об’єктів критичної інфраструктури на основі ідентифікації особи за голосовим повідомленням PDF (English)
Vasyl Trysnyuk, Yevhen Nagornyi, Kirill Smetanin, Igor Humeniuk, Tetyana Uvarova 11-16
МЕТОД ОПИСУ ЯВИЩА ДИФРАКЦІЇ ЗА СУКУПНІСТЮ ТОПОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА АЛГОРИТМ РОЗРІЗНЯННЯ МІНІМУМУ ВІД НУЛЯ ІНТЕНСИВНОСТІ PDF
Ganna Khoroshun 17-21

Моделювання інформаційних систем

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ГІДРОЛОГІЧНИХ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin 22-40
МОДЕЛЬ СИТУАЦІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ Й КЕРУВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯМИ АВТОНОМНОГО РОБОТУ PDF
Anatolii Kargin, Oleksandr Ivaniuk 41-51
Вдосконалена модель обчислення коефіцієнтів подоби користувачів рекомендаційних систем PDF (English)
Yelyzaveta Meleshko, Oleksandr Drieiev, Anas Mahmoud Al-Oraiqat 52-61

Методи синтезу інформаційних систем

Стійкий телекомунікаційний канал зі зміною параметрів від кадру до кадру PDF (English)
Oleksandr Pliushch, Viktor Vyshnivskyi, Yuliia Berezovska 62-69
Побудова інформаційної технології розробки бази знань про розпізнавання міських будов на цифрових космічних та аерофотознімках при автоматизованому моніторингу міського середовища PDF (English)
Volodymyr Pustovarov 70-73
Уточнення алгоритму оцінки частоти сигналу, що приймається системою супутникового зв’язку в безперервному режимі при умові впливу «сусідніх каналів» PDF (English)
Oleksandr Turovsky 74-79

Дослідження інформаційних систем

Оцінювання напрямків надходження радіохвиль, основане на близькості коренів декількох поліномів методів надрозділення PDF (English)
Volodymyr Vasylyshyn 80-84
Дослідження властивостей ансамблів складних сигналів, отриманих шляхом перестановок часових інтервалів PDF (English)
Serhii Indyk, Volodymyr Lysechko 85-88
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ШЛЯХОМ УРАХУВАННЯ ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ТРЕНАЖНИХ ІМІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСАХ PDF
Dmytro Kriuchkov, Evgeniy Roshchupkin, Volodymyr Djus, Roman Tytarenko 89-93
Дослідження особливостей визначення семантичної подібності текстового контенту довільної довжини з використанням багатомовних моделей на основі Transformer PDF (English)
Serhii Olizarenko, Vladimir Argunov 94-103
Аналіз впливу методів попередньої обробки тексту на роботу класифікатора деструктивних повідомлень PDF (English)
Oleksandr Orlovskyi, Sergey Ostapov 104-108
Порівняльний аналіз методів, що базуються на RRT для пошуку шляху у підземних структурах PDF (English)
Andrii Protsenko, Valerii Ivanov 109-112

Інтелектуальні інформаційні системи

Темпоральне представлення каузальності при конструюванні пояснень в інтелектуальних системах PDF (English)
Serhii Chalyi, Volodymyr Leshchynskyi 113-117

Методи захисту інформаційних систем

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛІДАЦІЇ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ПРИ АКТИВНОМУ АНАЛІЗІ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІНОМІВ БЕРНШТЕЙНА PDF
Roman Kyrychok, Herman Shuklin, Oleg Barabash, Galyna Gaidur 118-123
Аналіз та порівняльні дослідження методів підвищення рівня безпеки програмного забезпечення PDF (English)
Mykhailo Mozhaiev, Viacheslav Davydov, Zhang Liqiang 124-132
Модифікація математичної моделі процесу тестування на проникнення в комп'ютерні системи PDF (English)
Serhii Semenov, Cao Weilin 133-138

Прикладні проблеми експлуатації інформаційних систем

Вимірювач часу затримки сигналу, відбитого від маловисотної цілі при її локації над морем PDF (English)
Oksana Biesova, Vladimir Karlov, Olena Lukashuk, Valentin Petrushenko 139-142
Обґрунтування вибору методів неруйнівного контролю елементів енергетичного обладнання за допомогою апарату нечіткої логіки PDF (English)
Ihor Hryhorenko, Svіtlana Hryhorenko, Mykola Ovcharenko 143-149
Багатофункціональний антенний пристрій для захисту каналів радіозв’язку підрозділів сил охорони правопорядку PDF (English)
Valentyn Kozlov, Yury Kozlov, Olexander Shcherbina, Olena Novykova, Olexander Iokhov 150-155
Застосування імовірнісних економіко-математичних моделей для оптимізації планування незнижувального запасу та підвищення ефективності логістичного забезпечення сил оборони держави без зниження рівня надійності PDF (English)
Yevhen Sydorenko, Helen Makogon, Mykyta Korda, Oleksandr Isakov, Yuri Babkin, Igor Kalinin 156-161