DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.3.07

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ МОБІЛЬНИХ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Aleksandr Serkov, Karina Trubchaninova

Анотація


Предметом вивчення є процеси забезпечення вимог електромагнітної сумісності мобільних систем безпроводового зв’язку. Мета – розробка технології надширокосмугового зв’язку, яка забезпечує зниження рівня завадової електромагнітної обстановки рухомих мобільних пристроїв, що займають один відносно іншого випадкову позицію. В основу технології покладено принцип безпосередньої передачі малопотужних кодованих імпульсів в дуже широкій смузі частот без несучої частоти. Задача - зниження рівня завадової електромагнітної обстановки та компенсація спотворень інформаційного сигналу, що викликані міжсимвольною інтерференцією та багатопроменевим розповсюдженням радіохвиль. Використані методи: методи аналітичного,імітаційного моделювання та часового позиційно-імпульсного кодування. Отримані наступні результати. Розроблена технологія забезпечення вимог електромагнітної сумісності мобільних систем безпроводового зв’язку, до складу якої включено метод часового позиційно-імпульсного кодування та метод мерехтливої поляризації інформаційних сигналів. Доведено мінімально необхідну кількість імпульсів, кодуючих інформаційний біт, що забезпечують його відновлення. Запропоновано технічне рішення щодо конструкції антенної системи для сигналів з мерехтливою поляризацією. Показана можливість сумісної незавадової роботи в одному частотному діапазоні як традиційних систем зв’язку, так і систем, що використовують надширокосмугові сигнали. Висновки. Застосування в системах зв’язку рухомих мобільних пристроїв запропоновано технології надширокосмугових сигналів, мерехтливої поляризації та антенної системи дозволяє збільшити співвідношення сигнал/шум на вході приймача, що дає можливість зменшити рівень електромагнітного випромінювання, забезпечуючи таким чином вимоги електромагнітної сумісності мобільних систем безпроводового зв’язку. Ефективність застосування розробленої технології обумовлена можливістю реалізації потенційно високої щільності каналів зв’язку на один квадратний метр робочої зони. Завдяки зменшенню рівня інформаційного сигналу відносно білого шуму в робочому діапазоні частот здійснюється одночасна незавадова робота як традиційних вузькосмугових систем зв’язку, так і систем зв’язку, які використовують надширокосмугові сигнали. Впровадження технології забезпечення вимог електромагнітної сумісності мобільних систем безпроводового зв’язку дозволяє гарантовано забезпечити їх виконання на усіх етапах розробки та реалізації мобільних систем безпроводового зв’язку.


Ключові слова


мобільна система; безпроводовий зв’язок; електромагнітна сумісність; мерехтлива поляризація; часова позиційно-імпульсна модуляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Klimash, M.M., Pelishok, V.O. and Mikhailenich P.M. (2007), Mobile Communications Technologies, NVED UAD, 615 p.

Serkov, A., Breslavets,V., Tolkachov, M., Churyumov, G. and Issam Saad (2017), “Noise-like signal sin wireless in formation transmission systems”, Advanced Information Systems, Vol. 1, No. 2, pp. 33 – 39, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.06.

Serkov, A.A. and Lazurenko B.A. (2018), “Prospects for the development of wireless communication systems”, Problems of informatization, NTU “KhPI”, Kharkiv, p. 22.

Serkov, О.A. and Churyumov G.I. (2019), “On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wire-less telecommunication Systems”, Applied Radio Electronics, KhNURE, Kharkiv, Vol. 16, No. 3, 4, pp. 117-121.

Harmuth, H.F. (1981), Non-sinusoidal Waves for Radar and Radio Communication, Academic Press, New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 376 p.

Serkov, А., Breslavets, V., Tolkachov, M. and Kravets V. (2018), “Method of coding information distributed by wireless communication lines under conditions of interference”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No. 2. pp. 145-148, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.25

Serkov, O., Breslavets, V., Tolkachov, M. and Churyumov, G. (2018), “The Wideband Pulsed Antenna and its Application”, 9th Inter. Conf. on Ultra wideband and Ultra short Impulse Signals (UWBUSIS-2018), September 4 – 7, Odessa, Ukraine, ISBN: 978-1-5386-2467-8, IEEE Catalog Number: CFP18587, pp. 340-343.

Serkov, A., Kravets, V., Kasilov, O., Lazurenko, B. and Mickus A. (2019), “The concept of information security in the IoT system”, Advanced Information Systems, Vol. 3, No.1, pp. 136-139, DOI:

https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.1.23

Serkov, A., Pustovoitov, P., Yakovenko, I., Lazurenko, B., Churyumov, G., Tokariev, V. and Nannan, W. (2019), “Ultra Wideband Technologies in Mobile Object Management Systems”, Advanced Information Systems, Vol. 3, No. 1, pp. 109 – 115, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.04
Copyright (c) 2020 Aleksandr Serkov, Karina Trubchaninova