DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.3.01

ЗАСТОСУВАННЯ АНАМОРФОЗНИХ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГЕОДАНИХ

Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin, Alina Melnyk

Анотація


Предметом дослідження є методика побудови площадкових, лінійних та об’ємних анаморфозних картографічних моделей для аналізу геоданих. Об’єктом дослідження є процес створювання різноманітних типів анаморфозних картографічних моделей. Метою роботи є підвищення якості сприйняття геоданих в картографічних моделях на підставі нового підходу до їх візуалізації, що забезпечується незвичним представленням структури геоданих при одночасному врахуванні великої кількості параметрів, які вони містять. Висновки. Розроблено методики побудови площадкових, лінійних та об’ємних анаморфозних картографічних моделей, отримано математичну модель та алгоритм процесу створення  анаморфозних картографічних моделей з використанням програмного пакетуArcGIS. Методика побудови площадкових анаморфозних картографічних моделей, зокрема, передбачає, завдяки використанню додаткового модуля Cartogram, можливість реалізації в середовищі ArcMap пакету ArcGIS анаморфозних картографічних моделей демографічного стану в Україні на підставі даних про кількість населення. При цьому забезпечується можливість отримання також і об’ємних анаморфозних картографічних моделей демографічного стану. Крім того, на підставі аналізу діяльності авіакомпанії Wizz Аir (у якості прикладу сучасних lowcost-авіаперевізників) розроблено методику побудови в середовищі ArcMap лінійних анаморфозних картографічних моделей перельотів, що виконуються даною компанією з України. При цьому обов’язковими складовими таких картографічних моделей є спеціально впроваджені реляційні бази геоданих, що містять вичерпні характеристики авіарейсів. Методика є універсальною і може застосовуватись для будь-яких авіакомпаній і геолокацій перельотів. Запропоновані методики побудови анаморфозних картографічних моделей дозволяють отримувати їх найрізноманітніші типи, що за рахунок специфічної візуалізації забезпечують можливість з різних боків поглянути на досліджувані геодані та отримати нові знання щодо довколишніх природних і техногенних явищ. Саме анаморфозні картографічні моделі дають унікальну можливість візуально представити неочевидні факти з можливістю висвітлення прихованих природно-географічних закономірностей та проведення аналізу взаємозв’язків між явищами довкілля на тлі їх визначальних характеристик.

Ключові слова


анаморфозна картографічна модель; реляційні бази і аналіз геоданих; авіаперельоти; демографічний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Berlyant A.M. (2006), Geoimages theory, GEOS, Moscow, 262 p.

Tikunov V.S. (1986), “Anamorphic cartographic images: history and methods of their creation”, Bulletin of Moscow University, series 5: Geography, Moscow, No. 6, pp.45–52.

Huseyn-Zade S.M., Tikunov V.S. (1992), “The creation of anamorphic images for geographical research”, Bulletin of Moscow University, series 5: Geography, Moscow, No. 4, pp.43-52.

Shevchenko, V. A., Filozof R. S. (2011) “Anamorphoses: essence and construction features”, Journal of Cartography, No. 3, pp. 44–50.

Calculations and linear anamorphoses, available at:

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0507/tema05.php.

Matsepura M.V. (2013) “Anamorphous images - a method of modeling changes in proportions”, Journal of Cartography, No. 7, pp. 53-60.

Huseyn-Zade S.M., Tikunov V.S. (1999), “Anamorphosis: what is it?”, Editorial URSS, Moscow, 168 p.

Yatsishin A.V. (2009). “Analysis of numerical methods for constructing planar anamorphoses”, Sat. sciences. IPME them. G.E. Pukhov NAS of Ukraine,Kyiv, 9 p.

Serdyutskaya, L.F., Bakhmatsky, E.A. and Yatsishin A.V. (2008), “Anamorphoses as a tool for spatial analysis of environmen-tal and geographical phenomena”, Geoinformatika, No. 1, pp. 60-66.

The population of Ukraine (2019), available at: https://index.minfin.com.ua/reference/people/2019.

Cartogram geoprocessing tool (2019), available at:

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=d348614c97264ae19b0311019a5f2276.

Website Wizz Air, available at: https://wizzair.com/ru-ru.

Database of civil airports around the world (2019), available at: http://www.apinfo.ru/airports/export.html.

Surface creation TIN (2019), available at:

https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/help/data/tin/create-a-tin-surface.htm.
Copyright (c) 2020 Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin, Alina Melnyk