Published: 2021-06-22

INTERNATIONAL SYSTEM OF KNOWLEDGE EXCHANGE FOR YOUNG SCIENTISTS

Olesia Barkovska, Vladyslav Kholiev, Daria Pyvovarova, Georgiy Ivaschenko , Dmytro Rosinskiy

69-74

ANALYSIS OF SENSITIVITY OF TARGET TRACKING SYSTEMS TO EXTERNAL INTERFERENCE IN MULTICHANNEL RADARS WITH FIXED PARAMETERS

Andrii Kovalchuk, Mykola Oleshchuk, Volodymyr Karlov, Oleh Karpenko, Oksana Biesova, Olena Lukashuk

82-86

RESEARCH OF THE SOFTWARE SECURITY MODEL AND REQUIREMENTS

Serhii Semenov, Viacheslav Davydov, Daryna Hrebeniuk

87-92

RESEARCH OF IMAGES FILTRATION METHODS IN COMPUTER SYSTEMS

Oleksandr Tymochko, Volodymyr Larin, Maksym Kolmykov, Oleksander Timochko, Vladislava Pavlenko

93-99

DIGITAL IMAGE AUTHENTICATION MODEL

Igor Ruban, Nataliia Bolohova, Vitalii Martovytskyi, Oleh Koptsev

113-117

MUTATION TESTING OF ACCESS CONTROL POLICIES

Galina Cherneva, Pavlо Khalimov

118-122