DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.1.16

Методика оцінки ефективності системи зв’язку оперативного угруповання військ

Andrii Shyshatskyi, Mykhailo Tiurnikov, Serhii Suhak, Oleksii Bondar, Artur Melnyk, Taras Bokhno, Anna Lyashenko

Анотація


Найбільш характерними особливостями побудови систем зв’язку військового призначення є високий ступінь апріорної невизначеності стосовно оперативної обстановки та малий обсяг вихідних даних для планування зв’язку. У таких умовах важливий правильний вибір апарату оцінки прийнятих управлінських рішень, який дозволить посадовим особам органів управління системою зв’язку бути впевненим у рішеннях, що приймаються. Прийняття рішення на побудову системи зв’язку будь-якого рівня, як правило, включає визначення мети її функціонування, вибір показників і обґрунтування критеріїв оцінки, синтез альтернативних структур і пошук раціонального варіанту розгортання системи зв’язку. Практика військ переконливо показала, що в теорії та практиці організації зв’язку виникла необхідність в удосконаленні науково-методичного апарату, що буде відповідати сучасним умовам функціонування систем управління та забезпечувати більш адекватну оцінку ефективності систем зв’язку, що розгортаються. В зазначеній статті авторами запропоновано методику оцінки ефективності системи зв’язку оперативного угруповання військ. Зазначена методика заснована на використання показника доступності системи зв’язку з першого разу. В ході зазначеного дослідження авторами використані основні положення теорії зв’язку, теорії завадостійкості та розвідзахищеності. Новизна запропонованої методики полягає в тому, що система зв’язку оперативного угруповання військ оцінюється по узагальненому показнику доступності канальних та мережевих ресурсів системи зв’язку оперативного угруповання військ. Практичне значення запропонованої методики полягає в тому, що зазначена методика дозволяє більш точніше оцінити систему зв’язку, визначити заходи щодо розгортання системи зв’язку та виробити заходи стосовно підвищення ефективності системи зв’язку оперативного угруповання військ.


Ключові слова


оцінювання системи зв’язку; ефективність; завадозахищеність; розвідзахищеність; оперативне угруповання військ

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Shyshatskiy, A.V., Bashkirov, O.M. and Kostina, O.M (2015), “Development of integrated systems and data for Armed Forces”, Arms and military equipment, No 1(5), pp. 35-40.

Korneyko, O.V., Kuvshinov, O.V. and Lezhniuk, O.P. (2010), The basics of the theory of telecomunication, Kyiv, 786 p.

Varakin, L.E. (1970), Theory of complex signals, Radio, Mocsow, 304 p.

Sklyar, B. (2007), Digital communication. Theoretical foundations and practical application, Williams, Moscow, 1104 р.

Zhuk, O.G., Shyshatskiy, A.V., Zhuk, P.V. and Zhyvotovskyi, R.M. (2017), “Methodological substances of management of the radio-resource managing systems of military radio communication”, Information Processing Systems, Vol. 5 (151),

pp. 16-25, DOI: https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.02

Shyshatskyi, A.V., Olshanskyi, V.V. and Zhyvotovskyi, R.M. (2016), “Algorithm of the choosing working frequencies for facilities of military radio communication in the conditions of intentional interference”, Systems of armament and military equipment, No. 2, pp. 62-66.

Romanenko, І.О., Shyshatskyi, A.V., Zhyvotovskyi, R.M. and Petruk, S.M. (2017), “The concept of the organization of interaction of elements of military radio communication systems”, Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. No 1, pp. 97-100.

Sоva О.Ya., Romanuk, V.A. Zuk, P.V. and Umanec, Ya.L. (2012), “Synthesis methodology of smart nodes management systems of perspective mobile radio networks with dynamic topology”, Collection of scientific works of HUPS, No 3. pp. 51-60.

Sova, O.Ya., Minochkin, D.A., Romanyuk, V.A. and Zhuk, P.V. (2015), “Model of organization of information resources of intelligent management systems of nodes of mobile radio networks of the class MANET”, Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, No. 2(19). pp. 51-57.

Golubtsov, S.G. and Leonovich G.A. (2009), “Methodology for assessing the effectiveness of the functioning of the field backbone communication network of an association by a comprehensive accessibility indicator”, Science and military security, No. 3. pp. 23-29.
Copyright (c) 2020 Andrii Shyshatskyi, Mykhailo Tiurnikov, Serhii Suhak, Oleksii Bondar, Artur Melnyk, Taras Bokhno, Anna Lyashenko