DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.1.12

МЕТОД ЗАВДАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПЕРЕВІРКИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ЗА СТАНОМ

Vladimir Kononov, Lev Sakovych, Liudmyla Korotchenko

Анотація


В статті розглянуті особливості технічного обслуговування радіоелектронних комплексів великої розмірності (десятки і сотні тисяч елементів), що складаються з окремих підсистем, перевірку працездатності яких, технічне обслуговування та відновлення працездатності під час поточного ремонту можливо виконувати автономно. До таких об’єктів відносяться вузли і апаратні зв’язку, радіолокаційні станції, комплекси управління польотами та інші.  В статті вперше запропоновано для підвищення ефективності технічного обслуговування за станом обґрунтовано встановлювати послідовність перевірки підсистем з комплексним врахуванням надійнісних, часових, вартісних показників. Крім того, запропоновано враховувати не тільки вартість засобів вимірювальної техніки, але і їх метрологічну надійність. Залежно від умов використання за призначенням комплексів означенні показники можуть мати різний вплив на ефективність технічної експлуатації, що запропоновано враховувати введенням коефіцієнтів, значення яких в кожному окремому випадку отримують в результаті обробки матеріалів експертного опитування провідних фахівців в цій галузі. Усі перераховані фактори об’єднуються комплексним показником, значення якого розраховують для кожної підсистеми комплексу. Для нормування значення комплексного показника вводиться імовірність переважного вибору підсистем комплексу. Потім в результаті ранжування підсистем за убиванням значення цієї імовірності визначають послідовність перевірки окремих підсистем комплексу. В такому випадку крім послідовності перевірки можливо визначити мінімальну кількість перевіряємих підсистем для забезпечення необхідного значення імовірності оцінки технічного стану виробу в цілому. В статті приведено блок-схему алгоритму реалізації методу, що дозволяє використовувати ЕОМ для автоматизації процесу. Приведений приклад використання методу і кількісна оцінка ефективності його застосування. Використання запропонованого методу приведе до впорядкування практичної реалізації технічного обслуговування за станом і підвищення його ефективності в реальних умовах експлуатації радіоелектронних комплексів великої розмірності.


Ключові слова


радіоелектронні комплекси; технічне обслуговування за станом; ймовірність переважного вибору

Повний текст:

PDF

Посилання


Barzilovich, E.Y. (1982), Maintenance models for complex systems, High School, Moscow, 231 p.

Ostreykovsky, V.A. (2003), Reliability theory, Higher School, Moscow, 463 p.

Vasilishin, V.I., Zhenzhera, S.V., Chechui, S.V. and Glushko, A.P. (2018), Fundamentals of the theory of reliability and oper-ation of radioelectronic systems, KhNUPS, Kharkiv, 268 p.

Polovko, A.M. and Gurov, S.V. (2006), Fundamentals of reliability theory, BHC-Petersburg, St. Petersburg, 704 p.

Kredentzer, B. P. (2016), Maintenance and reliability of the system with temporary redundancy, Phoenix, Kiev, 384 p.

Ksenz, S.P. (2006), Combat diagnostic errors in the maintenance and repair of communication and navigation control sys-tems, YOU, St. Petersburg, 240 p.

Ryzhov, Ye.V., Sacovych, L.N. and Vankevych, Petro (2018), “Optimization of requirements for measuring at metrological service of communication tools”, Measurement, Journal of International Measurement Confederation. Vol. 123, pp. 19-25, DOI: https//doi.org/10.1016/j. measurement.2018.03.055.

Sakovich, L.M. and Bobro, R.A. (2006), “Choice of parameters and sequence of their measurement during maintenance of communication means by state”, Communication, No. 3, pp. 54-56.

Sakovich, L.M, Krykhovetsky, G.Y. and Heavenly, Y.E. (2018), “Assessment of the impact of metrological reliability of the measuring instruments on the time of maintenance of the special communication facilities”, Management, navigation and com-munication systems, No. 2 (48), pp. 164-166, DOI: https: //doi.org.10.26906/SUNZ.2018.2.164.

Orlov, A.I. (2002), Expert assessments, Science, Moscow, 150 p.

Kovalenko II., Dragan, S.V. and Ryhalsky, M.A. (2007), Expert assessments in information project management, NUS, 168 p.

Shmerlin, D.S. and Dubrovsky, S.A. (2001), Expert assessments: methods and applications, EXPO, Moscow, 228 p.
Copyright (c) 2020 Vladimir Kononov, Lev Sakovych, Liudmyla Korotchenko