DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.1.05

Математична модель прогнозування стану системи логістичного забезпечення сил оборони держави

Oleksandr Nakonechnyi

Анотація


Досвід історії війн і воєнних конфліктів показує, що у кожній успішно проведеній воєнній компанії, операції, бою, як і у кожній поразці, необхідно, поряд з іншими причинами, шукати позитивні та негативні сторони у роботі органів матеріально-технічного забезпечення, їх організації, можливостях і способах забезпечення. Розвиток системи логістичного забезпечення завжди здійснювався паралельно з розвитком збройних сил і способів ведення війни, операції і бою. Нові види озброєння, бойової техніки, способи ведення бойових дій висували свої вимоги до системи логістичного  забезпечення, змушували виробляти більш сучасні форми організації системи логістичного забезпечення і способи забезпечення. Система логістичного забезпечення сил оборони держави є складною, багаторівневою структурою. В ході проведеного автором статті дослідження розроблено математичну модель прогнозування стану системи логістичного забезпечення сил оборони держави. Зазначена модель дозволяє прогнозувати ефективність системи логістичного забезпечення сил оборони держави, при цьому як системи в цілому так і окремих її елементів. Зазначена модель дозволяє провести прогнозування стану системи логістичного забезпечення, встановити взаємозв’язки між окремими елементами системи логістичного забезпечення сил оборони держави, провести визначення кількості матеріально-технічних засобів що необхідно поставити найближчим часом. В процесі проведеного дослідження автором використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження: семантичний – для розвитку сутнісної частини дефініцій категорійного апарату військової логістики; методи економічного аналізу – для оцінювання тенденцій у військовому забезпеченні Збройних Сил України; методи системного аналізу – для оцінювання передумов та інтеграції цілей у процесі формування військової логістичної системи; методи економіко-математичного моделювання – для оптимізації структури та внутрішніх процесів військової логістичної системи. За результатами проведеного дослідження автором було поставлено завдання на розробку методики оцінювання ефективності системи логістичного забезпечення сил оборони держави.


Ключові слова


система логістичного забезпечення; сили оборони держави; ефективність; форми та способи

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Instruction of the Chief of Staff Committee JP 4-0.

ADP 4-0 Sustainment.

FM4-01.30 (FM 55-10).

Shkurko, Yu.M. (2003), “The methodological apparatus of the military-economic analysis of the construction of the armed forces”, Military science and defense policy, No. 2. pp. 14–16.

Toporov, A.V. and Babenkov, V.I. (2016), “Justification of conceptual approaches to assessing the military-economic efficiency of the system of material and technical support of a group of troops (forces)”, Questions of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. No. 9–10 (99–100). pp. 110–114.

Toporov, A.V., Konovalov, V.B. and Babenkov, A.V. (2017), “Justification of the military-economic efficiency of the process of delivering materiel to a grouping of troops (forces)” News of the Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences. No. 2 (97). pp. 48–51.

Babenkov, V.I. and Bashkirov, D.S. (2017), “Prospective studies of the military-economic efficiency of the material and technical support of the troops”. Actual problems of the development of modern science and education: a collection of international scientific-practical conference. pp. 112–113.

Shyshatskiy, A.V., Bashkirov, O.M. and Kostina, O.M. (2015), “Development of integrated systems and data for Armed Forces”, Arms and military equipment, No 1(5), pp. 35-40. available at : http://journals.uran.ua/index.php/2414-0651/issue/view/1%285%29%202015 (last accessed December 25, 2019).

Babenkov, A.V. (2016), “Methodological approaches to the military-economic substantiation and estimation of parameters of logistic processes in the system of material and technical support of troops”, News of the Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences. No. 1 (91). pp. 25–31.

Nakonechnyi O. V. (2019), “Analysis of conditions and factors affecting the effectiveness of the functioning of the system of logistics of the defense forces of the state”. Vol. 3(55), pp. 48- 57. DOI: 10.26906/SUNZ.2019.3.048.

Nakonechnyi O. V. (2019), “Integral indicator of estimation of efficiency of the system of logistic support of the state defense forces”. Vol. 6(58), pp. 48- 57. DOI: 10.26906/SUNZ.2019.3.048.

Gorbach, S. A., Matsnev, D. V, Bogdanov, D. Yu (2011), “Scientific and methodological apparatus for assessing the effectiveness of the system material support of the Armed Forces”, The military. Acad. Rep. Belarus. No. 3. pp. 44-49

Lukashin, Yu. P. (1979), “Adaptive methods of short-term forecasting”. Moscow. Statistics. 254 p.

Brillinger, D. (1980), “Time Series”. Moscow. World. 536 p.

Guryanov, AV. and Babenkov, V.I. (2017), “Military-industrial safety of supply chains of components of the military-industrial complex”. Electronic scientific journal. No. 7 (22). pp. 72-75.
Copyright (c) 2021 Oleksandr Nakonechnyi