DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.21

Порівняльний аналіз еколого-економічної ефективності модернізації громадського транспорту міста Києва

Margaryta Radomska, Yulia Kartash

Анотація


Предметом дослідження є порівняння альтернатив оновлення громадського транспорту в Києві. Метою статті є визначення найбільш економічно та екологічно ефективного напряму модернізації громадського транспорту в умовах міста Києва. У статті вирішуються наступні завдання: аналіз проблем управління та розвитку громадського транспорту у великих містах, розгляд можливих підходів до модернізації громадського транспорту за різних умов, вибір методів порівняльного аналізу та формулювання альтернатив, аналіз запропонованих альтернатив, характеристика потенціального зменшення впливу на міське середовище за рахунок обраного варіанту, порівняння економічних параметрів обраної альтернативи з іншими варіантами. Застосовуються такі методи - системний аналіз, матричний метод, SWOT-аналіз, PESTLE-аналіз. Отримані наступні результати: аналіз впливу транспортної системи на міське середовище продемонстрував нагальну необхідність у оновленні транспортних засобів і, можливо, їх заміни тими, що базуються на нових технологічних принципах і джерелах енергії. Розглянуті підходи різних країн до вирішення даного завдання довели відсутність єдиної стратегії, оскільки вона повинна враховувати особливості економічної та містобудівної ситуації. Українські дослідники також мають різні думки щодо найбільш ефективного шляху розвитку громадського транспорту. Наведено характеристики громадського транспорту м. Києва та його проблем. На основі агрегованої інформації було розроблено перелік потенційних альтернатив до існуючої структури громадського транспорту. Запропоновані альтернативи були досліджені за діапазоном параметрів за допомогою матричного методу. Найбільш ефективний варіант був додатково вивчений за допомогою SWOT та PESTLE аналізу, щоб висвітлити його переваги та недоліки. Висновки. Кожна альтернатива має право реалізовуватися і використовуватись для громадського транспорту в Києві, її вибір залежить тільки від наявних коштів і необхідного часу. Проведені дослідження показують, що в сучасних умовах електричні автобуси як варіант заміщення потребують помірних інвестицій і швидко принесуть екологічні та економічні вигоди.


Ключові слова


громадський транспорт; забруднення навколишнього середовища; збереження природних ресурсів; оцінка альтернатив

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Chernyshov, O. (2016), Influence of transport on the ecology of the city. Analysis and Strategies for Ukraine, City Reforms, Kharkiv, 24 p.

Dzumak, M.A. and Kravchuk, G.I. (2011), “Eco-technology methods of noise reduction of anthropogenic origin in Vinnitsa”, Collection of scientific works of Vinnitsa National Agrarian University. Series Technical Sciences, No. 8, pp. 100–108.

Lehenky, G.M., Redziuk, A.M., Belous, A.M., Gutarevich, Yu.F. and Mateichik, V.P. (2000), “Basic directions of development of an environmentally acceptable transport system in Ukraine and ways of their implementation”, Motorway of Ukraine, No. 3, pp. 24–26.

Schöbel, A. (2006), Optimization in Public Transportation Springer, Boston, 274 p., DOI:

https://doi.org/10.1007/978-0-387-36643-2

Zubik, S.V. (2013), “Transport noise of the city and ways of its decrease”, Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, No. 23, pp. 126–131.

Hidalgo, D. and Carrig, A. (2010), Modernizing public transportation. Lessons learned from major bus improvements in Latin America and Asia, World Resources Institute, Washington, 44 p.

Jean-Paul, Rodrigue (2017), The Geography of Transport Systems, Routledge, New York, 440 р.

Gnedin, K.V. (2007), “Problems and Prospects of Urban Electric Transport Development”, Bulletin of the Chernihiv State Technical University, No. 1 (15), pp. 184–187.

Mateichik V., Khrutba V., Zyuzyun V. and Samoilenko, I. (2012), “Analysis of environmental and social risks in transport systems development projects”, Systemy i srodki transportu samochodowego / Seria TRANSPORT, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, Rzeszow, No. 3, pp. 105–112.
Copyright (c) 2020 Margaryta Radomska, Yulia Kartash