DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.18

Білінгвальний підхід до іноземногонавчання іноземних студентів у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Polina Berdnik

Анотація


У статті розглядаються особливості викладання математики для іноземних студентів, які використовують англійську мову в якості мовного посередника у двомовній освіті на підготовчому факультеті Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Відзначено, що ключовою особливістю навчального матеріалу з математики, як інформації, є його мережева структура, утворена семантико-логічними зв'язками. Наведено варіанти розподілу рішень контрольних завдань. Аналізується процес попередньої оцінки іноземних студентів, програма навчання і логіка її створення. Описано процес організації двомовного навчання іноземних студентів на факультеті і його координації між викладачами. Представлений статистичний аналіз складу студентів, початкового рівня їх підготовки і обгрунтована найбільш ефективна стратегія навчання з використанням можливостей викладачів університету. Розглядається процес створення програми з дисципліни «Математика» з урахуванням того, що у студентів різний початковий рівень знань з математики. Відзначено, що застосування двомовного підходу до навчання і міждисциплінарної співпраці дозволяє іноземним студентам краще зрозуміти зміст дисципліни; отримати більше можливостей для уточнення складних моментів; розширити можливості для спільної роботи по розробці спільних рішень; відчувати себе комфортно при роботі з математичним апаратом. Зроблено висновки, що міждисциплінарний взаємодія в процесі навчання, в якому студенти отримують як розвиток, так і вдосконалення своїх знань іноземної мови, заслуговує на позитивну оцінку і може бути рекомендовано для використання в розвитку освітнього середовища.

Ключові слова


двомовна освіта; математика; англійська мова для спеціальних цілей; іноземні студенти; викладач

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ministry of education and science (2013), Deeds of the nutritional organization of the recruitment and training (internship) of the earth and that without the help of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Penalty dated 01.11.2013 No. 1541.

Savory, T.H. (1968), The act of translation, Jonathan Cape, London, 190 p.

Moschkovich, J. (2002), “A situated and sociocultural perspective on bilingual mathematics learners”, Mathematical thinking and learning, No. 4(2-3), pp. 189–212.

Clarkson, P.C. (1992), “Language and mathematics: A comparison of bilingual and monolingual students of mathematics”, Educational Studies in Mathematics, No. 23(4), pp. 417–429.

Davidson, N. (1990), Cooperative Learning in Mathematics: A Handbook for Teachers, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Addison-Wesley Innovative Division, 2725 Sand Hill Rd., Menlo Park, CA 94025.

Gomez, L., Freeman, D. and Freeman, Y. (2005), “Dual Language Education: A promising 50-50 model”, Bilingual Research Journal, Vol. 29, no. 1, pp. 145–164.

Moschkovich, J. (2007), “Using two languages when learning mathematics”, Educational studies in Mathematics, No. 64(2), pp. 121–144.

Lindholm, Leary K. and Howard, E. (2008), “Language development and academic achievement in two-way immersion programs”, TW Fortune & DJ Tedick (Eds.), Pathways to Multilingualism: Evolving Perspectives on Immersion Education, Oxford, UK, Blackwell, pp. 177–200.

Robertson, K. (2009), Math instruction for English language learners, Retrieved April, 21, avaivable at: https://ryzywa.ga/math-instruction-for-english.pdf

Setati, M. (2008), “Access to mathematics versus access to the language of power: The struggle in multilingual mathematics classrooms”, South African Journal of Education, No. 28 (1), pp. 103–116.

Moschkovich, J. (2012), “Mathematics, the Common Core, and language: Recommendations for mathematics instruction for ELs aligned with the Common Core”, Commissioned papers on language and literacy issues in the Common Core State Standards and Next Generation Science Standards, Stanford University, Stanford, CA 94305-3096, No. 94, pp. 17–30.

Donets, V., Kuchuk, N. and Shmatkov, S. (2018), “Development of software of e-learning information system synthesis modeling process”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No 2, pp. 117–121, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.20

Zykov, I., Kuchuk, N. and Shmatkov, S. (2018), “Synthesis of architecture of the computer transaction management system e-learning”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No. 3, pp. 60-66, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10

Berdnik, P.G. (2018), “Interactive Augmentation of Learning Environment for International Students”, Opción, Vol. 34, pp. 1378-1399.
Copyright (c) 2019 Polina Berdnik