DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.06

ОРГАНІЗАЦІЯ CLOUD-АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПРИДАТНОСТІ СТАТИЧНИХ СИСТЕМ

Iryna Spivak, Svitlana Krepych, Volodymyr Horishni

Анотація


У статті розглядається підхід до організації Cloud-архітектури для систем забезпечення функціональної придатності статичних систем, а саме виконання системою покладених на неї функцій протягом певного часу та за певних умов експлуатації. У порівнянні з традиційним підходом, хмарне обчислення дозволяє управляти великою інфраструктурою та обслуговувати різні групи користувачів у межах однієї хмари. Вивчаються методи моделювання функціональної придатності статичних систем з акцентом  на визначенні показника функціональної придатності, який математично формулюється як оптимізаційна задача з цільовою функцією забезпечення вимог до характеристик системи. Розв’язок задачі забезпечення функціональної придатності як нелінійної оптимізаційної задачі не може бути імплементований на практиці. Тому, оскільки виникає така проблема, доцільно функцію мети задачі забезпечення функціональної придатності формувати виходячи із заданих обмежень на значення вихідних характеристик. У такій постановці задачу забезпечення функціональної придатності можна розв’язати методом аналізу інтервальних даних. Паралельно, при розв’язуванні такої задачі, необхідно обчислити параметри елементів системи у такий спосіб, щоб із врахуванням їх відхилень, які задаються допусками, забезпечити функціональну придатність системи. Зазначені задачі мають надзвичайну практичну цінність, а існуючі методи її розв’язку - високу обчислювальну складність. Звідси можна зробити висновок, що розробка багатокористувацької системи на основі клієнт-серверної хмарної архітектури, яка б дала можливість реалізації з низькою обчислювальною та часовою складністю методів моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем є актуальною задачею. В статті наведено приклад багатокористувацької програмної системи для різних типів моделей статичних систем, яка дає можливість вивчати дані задач забезпечення функціональної придатності, методів її оцінювання, а також аналізувати результати попередніх обчислень, які зберігаються в хмарі. Результати розробок, подані в статті, можуть бути інтерпретовані для задач моделювання різних типів статичних систем для спрощення їх часової та обчислювальної складності при реалізації.

Ключові слова


хмарні технології; функціональна придатність; статичні системи; багатокористувацька система

Повний текст:

PDF

Посилання


Krepych, S., Spivak, I., Dyvak, A. and Dyvak M. (2017), “The method of providing of functional suitability of elements of the device of formation of signal in electrophysiological way of classification tissues surgical wound”, Proc. of XIII-th Int. Conf. on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design MEMSTECH’2017, Lviv, pp. 183–186.

Horishni V., Spivak, I. and Krepych, S. (2018), “Software for the tasks of functional applications of static systems using cloud technologies”, Current scientific research in the modern world, Pereyaslav-Khmelnitsky, Vol. 5 (37)-9, pp. 119–126.

Krepуch, S. (2016), Modeling and providing of functional suitability of static systems by methods of analysis of interval data, Dissertation for technical sciences, National University "Lviv Polytechnic".

Baranok, A. (2018), Node.js. Basic concepts and technologies for creating web applications, available at: http://la.by/blog/nodejsosnovnye-ponyatiya-i-tehnologii-sozdaniya-vebprilozheniy.

Spivak, I. and Krepych, S. (2013), “Estimation of the time complexity of the Monte Carlo method and interval analysis of data to establish the functional suitability of the REC”, Modern computer information technologies: Materials of the Third All-Ukrainian School of Young Scientists and Students' Workshop ACIT'2013, Economic Thought, Ternopil, pp. 36–37.

Krepych, S. and Dyvak, M. (2013), “Comparative analysis of the Monte Carlo method and the method of trusting ellipsoids in evaluating the functional pre-data of REC”, Inductive Simulation of Complex Systems, ISSC ITS NAS and Ministry of Educa-tion and Science of Ukraine, Kyiv, No. 5, pp. 201–211.

Krepych, S., Stakhiv, P. and Bobalo Yu. (2013), “Evaluation of the functional suitability of the device considering the techno-logical parameters of random deviations from the nominal component aging processes”, CPEE – AMTEE 2013: Joint conf. Comp. Problems of Electrical Eng. and Advanced Methods of the Theory of Electrical Eng., Roztoky u Křivoklátu, pp. VII-5.
Copyright (c) 2019 Iryna Spivak, Svitlana Krepych, Volodymyr Horishni