DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.05

МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСТАНЦІЙ З ПСЕВДОВИПАДКОВОЮ ПЕРЕСТРОЙКОЮ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ НА ОСНОВІ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ ВПЛИВУ НАВМИСНИХ ЗАВАД

Valerii Hordiichuk

Анотація


Однією з важливих характеристик систем і засобів радіозв’язку, які функціонують в умовах радіоелектронного подавлення, є їх скритність, що є здатністю систем і засобів радіозв’язку протистояти дії засобів радіотехнічної розвідки. Одним з напрямків підвищення завадозахищеності та скритності засобів радіозв’язку є використання технології псевдовипадкової перестройки робочої частоти. Проведений автором статті аналіз відомих наукових джерел показав, що вони орієнтовані на позиційні сигнально-кодові конструкції та в них не використовуються таймерні сигнально-кодові конструкції. Автором статті проведено розробку методики вибору раціональних значень параметрів радіостанцій з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти на основі таймерних сигнальних конструкцій в умовах впливу навмисних завад. В ході дослідження автором були використані основні положення теорії зв’язку, теорії радіоелектронної боротьби, теорії сигналів та загальнонаукові методи аналізу та синтезу. Зазначена методика відрізняється від існуючих тим, що в методиці реалізовано вибір параметрів частотно-часової матриці таймерних сигнальних конструкцій в залежності від сигнально-завадової обстановки, що реалізує не тільки зміну швидкості перестройки робочих частот, але й зміну початкового заповнення полінома в залежності від типу та інтенсивності завад; використані завадостійкі та спектрально-ефективні сигнально-кодові конструкції, що підвищує завадозахищеність та швидкість передачі засобів радіозв’язку  при дії навмисних завад. Ефективність використання алгоритму вибору параметрів частотно-часової матриці можливо оцінити по виграшу у ймовірності помилкового приймання сигналів, що забезпечується при перестройці режиму від початкового. Отже сумарний виграш від використання розробленої методики складає до 15-20% у порівнянні з використанням частотної модуляції і циклічних кодів при однаковій пропускній здатності при впливі різних видів навмисних завад та з використанням алгоритму формування частотно-часової матриці 20-25%. Враховуючи зазначене, напрямком подальших досліджень слід вважати розробку науково-методичного апарату підвищення структурної скритності засобів радіозв’язку на основі використання таймерних сигнальних конструкцій.

Ключові слова


система радіозв’язку; радіоресурс; завадозахищеність; радіоелектронне подавлення; радіоелектронна розвідка; скрит-ність

Повний текст:

PDF

Посилання


Shyshatskiy, A.V., Bashkirov, O.M. and Kostina, O.M. (2015), “Development of integrated systems and data for Armed Forc-es”, Arms and military equipment, No 1(5), pp. 35–40.

Shyshatskiy, A.V., Kuvshynov, O.V. and Petrunchak, S.P. (2017), “Method of choice of rational values of parameters of multi-antenna systems of military radio communication with frequency hopping spread spectrum”, Systems of armament and military equipment, No. 2 (50), pp. 151–155.

Kuvshynov, O.V., Shyshatskiy, A.V., Lyutov, V.V. and Zhuk, O.G. (2017), “Analysis of ways to increase the secrecy of broadband radiocommunication systems”, Collection of scientific works of Kharkiv National University of Air Forces, No. 1 (50), pp. 24–28.

Shyshatskiy, A.V., Olshansky, V.V. and Zhyvotovskyi, R.M. (2016), “Algorithm of choice of working frequencies for means of military radio communication under the conditions of intentional interference”, Systems of armament and military equipment, No. 2 (46), pp. 62–66.

Shyshatskiy, A.V., Zirka, M.V., Kadet, N.P. and Lyutov, V.V. (2015), “Estimation of influence of deliberate interference on radio communication systems with pseudorandom perestroika of operating frequency”, Problems of informatization and con-trol, NAU, Kyiv, No. 4 (52), pp.37-44.

Kalantaievska, S., Pievtsov, H., Kuvshynov, O., Shyshatskyi, A., Yarosh, S., Gatsenko, S., Zubrytskyi, H., Zhyvotovskyi, R., Petruk, S. and Zuiko, V. (2018), “Method of integral estimation of channel state in the multiantenna radio communication sys-tems”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 5-9 (95), pp. 60–76, DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.144085

Zakharchenko, M.V. (2009), “Interference-encoding”, Textbook for undergraduate students, Phoenix, Odessa, 448 p.

Zakharchenko, M.V, Gorokhov, S.M., Kochetkov, O.V. and Hordiichuk V.V. (2016), “Comparison of positional and timer coding”, Collection of scientific works MITI, No 1, pp.59–63.
Copyright (c) 2019 Valerii Hordiichuk