DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.13

Аерогеодезичний моніторинг потенційних районів спонтанного загоряння лісу

Olga Butenko, Stanislav Gorelik, Dmytro Gusakov, Kateryna Buravchenko

Анотація


Предметом досліджень в даній статті є методи виявлення потенційних зон самозаймання ділянок лісових масивів з використанням даних дистанційного зондування Землі. Об'єкт досліджень – комплексний аналіз даних аерогеодезичного моніторингу та контактних вимірювань для виявлення і локалізації на космічних знімках ділянок місцевості з високим пожежонебезпечним потенціалом в умовах наявності джерела вогню безпосередньо на території ймовірного пожежі. Мета досліджень полягає в підвищенні оперативності прийняття рішень, пов'язаних із запобіганням негативних наслідків, що викликані самозайманням лісових площ без наявності зовнішнього джерела вогню. Використовуваними методами є такі: положення загальної фізики і вищої геодезії, основи цифрової обробки зображень і тематичного дешифрування. Отримані такі результати: проаналізовані основні фактори, що впливають на процес самозаймання ділянок лісових масивів. Представлений метод аерогеодезичного моніторингу, який базується на мапі грозової діяльності, що будується за даними дистанційних спостережень гроз. При цьому карта відображає стан активних грозових осередків в просторі і проекції їх координат на геодезичної карті лісу, а також є маршрутом цілеспрямованого пошуку та ліквідації локальних джерел вогню. Для можливості оперативного прийняття рішень, які пов'язані з попередженням негативних наслідків, був використаний підхід, в якому з метою оцінки пожежної небезпеки діагностують грозові осередки по їх здатності активувати процес зародження локальних джерел вогню (ЗЛДВ). Висновки: для виявлення ділянок зародження локальних джерел вогню при локалізації зон можливого самозаймання було встановлено взаємозв'язок грозових хмар з процесами формування ЗЛДВ. Аерогеодезичний моніторинг ЗЛДВ є основою для оперативного отримання оцінок поточного стану об'єкта спостереження та прогнозування рівня пожежної небезпеки. Негативний вплив як локальних, так і глобальних лісових пожеж на зміну клімату, є досить істотним. Недостатня вивченість даного аспекту вимагає подальшого збору матеріалу і його аналізу спільно з маловивченими «непрямими» чинниками, що викликають самозаймання ділянок лісових масивів і їх окремих ділянок.

Ключові слова


система; геодезична карта; поляризація; іскри; органічні сполуки; грозовий осередок

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorshenin, N., Dichenkov, N. and Shvidenko, A. (1981), Forest pyrology, High school, Lviv, 160 p.

Frenkel, Y. (1949), Theory of atmospheric electricity, GITTL, Leningrad, 156 p., ISBN 978-5-397-00617-0.

Landau, E. and Lifshitc, I. (2017, Electrodynamics of Continuous Media, Phithmath, Moscow, p.42.

Staroba, I. and Shimoda, J. (1960), Static electricity, Energoizdat, Moscow, 248 p.

Sinadze, G. and Dolidze, G. (1960), Isolation of volatile organic substances by plants, AS USSR, Tbilisi, 226 p.

Kashprovskiy, V. (1966), Determination of the location of thunderstorms by radio engineering methods, Nauka, Moscow, 247 р.

Bogorad, V., Litvinskaja, T. and Shevchnko, I. (2016), “Radiation consequences of a fire in the exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant”, Nuclear and radiation safety, No. 1(69), pp. 64-68.

National report on the state of the environment in Ukraine in 2014 (2016), Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, FOP Grin, Kyiv, 350 p.

Maiorova, L., Sadikov, A. and Sich, J. (2013), “Assessment of emissions of pollutants and carbon dioxide emissions from forest fires (for example, Khabarovsk Krai)”, Scientists notes TGU, 4(4), pp. 10-13.

National inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of GHG in Ukraine for 1990-2013 (2015), Kyiv, 569 p.
Copyright (c) 2020 Olga Butenko, Stanislav Gorelik, Dmytro Gusakov, Kateryna Buravchenko