DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.05

Аналіз методів оцінки каналів комплексів протиповітряної оборони

Ruslan Zhyvotovskyi, Sergii Petruk

Анотація


Предметом вивчення в статті є методи оцінки стану каналів комплексів протиповітряної обстановки, що функціонують в складній радіоелектронній обстановці. До зазначених методів, що були розглянуті в статті відносяться: метод найменших квадратів, метод середньоквадратичного відхилення, методи оцінювання каналів при ітеративних способах обробки сигналу на прийомі, субоптимальні алгоритми ітераційного оцінювання каналу та інформаційних символів на основі методу максимальної правдоподібності, методи лінійної незміщеної оцінки з мінімальною дисперсією та методи лінійного оцінювання за мінімумом середньоквадратичного відхилення. Метою дослідження є проведення аналізу існуючих методів оцінювання стану каналів комплексів протиповітряної оборони в умовах радіоелектронного подавлення та багатопроменевого поширення радіохвиль. Завдання, що вирішувалися в дослідженні були: математичний опис відомих методів оцінювання стану каналів та розробка рекомендацій щодо синтезу оптимальних методів оцінювання стану каналів. Використовуваними методами в дослідженні є: теорія зв’язку, теорія завадозахищеності та радіоелектронної боротьби. В ході дослідження отримані рекомендацій щодо синтезу оптимальних методів оцінювання стану каналів в умовах впливу навмисних завад. Висновки. При наявності достатньої апріорної інформації про передаванні інформаційні символи кращі результати за критерієм співвідношення точності оцінки і складності реалізації демонструє алгоритм лінійного оцінювання за мінімумом середньоквадратичного відхилення. За відсутності достатньої апріорної інформації про передаванні символи кращим є незміщений варіант оцінки за мінімумом найменших квадратів. Для підвищення точності оцінювання передаточної характеристики каналів комплексів протиповітряної оборони в умовах складної радіоелектронної обстановки доцільно використовувати ітеративні принципи.


Ключові слова


радіоелектронна обстановка; навмисні завади; протиповітряна оборона; методи аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Semenov, A.D., Artamonov, D.V. and Bruhachev, A.V. (2003), Identification of objects of management, Textbook, Publishing House Penz. state University, Penz, 211 p.

Zipkin, Y.Z. (1995), Information theory of identification, Science MathLit, Moscow, 336 p.

Grop, D. (1979), Methods of identification systems, Publishing house World, Moscow, 301 p.

Rao, S.R. (1968), Linear statistical methods and their application, Science, Moscow, 548 p.

Nechaev, U.B. and Malutin, A.A. (2009), “Estimation of parameters .multipath communication channel with iterative reception algorithms”, Theory and technique of radiocommunication, Release 2, pp. 35-43.

Uotkins, D. (2006), Fundamentals of matrix computations, Binom, Moscow, 664 p.

Gutkin, L.S. (1986), Optimization of electronic devices on the basis of indicators of quality, Radio, Moscow, 368 p.

Andersen, T. (1976), Statistical analysis of time series, World, Moscow, 756 p.

Brilindger, D. (1980), Time series, Мir, Moscow, 536 p.

Savaragi, E., Soeda, T. and Nakimozo, T. (1983), “Classical” methods and the estimation of the time series, World, Moscow.

Burg, J.P. (1975), Maximum Entropy Spectral Analysis, Ph.D. Dissertation, Department of Geophysics, Stanford University, Stanford.

Savchenko, V.V. (1996), “Detection and prediction of change of a random process based on spectral estimation”, Avtometria, No. 2, pp. 77-84.
Copyright (c) 2021 Ruslan Zhyvotovskyi, Sergii Petruk