DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.02

Модель впливу завад на системи спеціального радіозв’язку

Igor Romanenko, Andrii Shyshatskyi

Анотація


Як свідчить аналіз останніх подій на Сході України, радіозв’язок є транспортною основою для побудови телекомунікаційних мереж спеціального призначення. Зважаючи на сказане, предметом вивчення в статті є системи спеціального радіозв’язку, що функціонують в складній радіоелектронній обстановці. Метою зазначеної статті є розробка математичної моделі впливу завад на системи спеціального радіозв’язку. Завданнями, що вирішувалися в ході проведеного дослідження були: формалізований опис різних видів завад, що використовуються для подавлення систем спеціального радіозв’язку; аналітичне представлення ймовірності бітової помилки для сигналів з різними видами модуляції при впливі основних видів навмисних завад; розробка рекомендацій щодо підвищення завадозахищеності систем спеціального радіозв’язку з різними видами модуляцій сигналу при впливі навмисних завад. В ході проведеного дослідження використовувалися наступні методи: теорія сигналів, теорія радіозв’язку та теорія потенційної завадозахищеності. В ході проведеного дослідження отримані аналітичні залежності, що дозволяють розрахувати ймовірність бітової помилки при впливі навмисних завад для різних видів модуляцій сигналу. Висновки: запропоновану математичну модель доцільно використовувати при аналітичному моделюванні і оцінці продуктивності широкосмугових радіомереж спеціального призначення з урахуванням спільної дії адитивного білого гаусівського шуму і структурної завади, алгоритмів формування і обробки сигналів на фізичному рівні, а також властивостей радіоканалу.


Ключові слова


система радіозв'язку; радіозв'язок; радіоелектронне подавлення; навмисні завади

Повний текст:

PDF

Посилання


Minochkin, A.I. and Romanuk V.A. (2006), “Prospects for tactical communication systems”, IIІ Scientific-technical conference MІТІ, MITI NTUU“КPІ”. Kyiv, pp. 5-15.

Baranov, A.V. (2005), Development of analytical methods for performance evaluation of wireless local area networks based on protocol IEEE 802.11 : diss. cand. technical sciences, IPPI RАS, Moscow, 101 p.

Vishnevskiy, V.M. (2005), Broadband wireless networks of information transfer, Technosphere, Moscow, 592 p.

Vishnevskiy, V.M. and Lyhov, A.I. (2000), “Assessment of wireless network performance under interference conditions”, Automation and remote control, No. 12, pp. 87-103.

Vishnevskiy, V.M. and Lyhov, A.I. (2001), “Assessment of wireless network performance under interference conditions”, Automation and remote control, No. 8, pp. 81-96.

Baydakov, M.N. (2013), “Analytical model of the wireless local communication network with distributed control”, Science and military security, No. 2, pp. 34-39.

Paliy, A.I. (1989), Electronic warfare, Military edition, 1989, 350 p.

Zhodzishskiy, U.I. (1989), “Comparison of radio links with broadband signals at the maximum guaranteed noise immunity”, Radiotechnics, No. 1. pp. 3-5.

Chudnov, A.M. (1989), Noise immunity of lines and communication networks in terms of optimized noise, under ed. A.P. Rodimova, VAC, Leningrad, 84 p.

Putilin, A.N. (1998), Radio systems with multiple accesses, under ed. A. M. Chudnova, VAC, St. Petersburg, 148 p.

Clark, George and Keyn, George (1987), Encoding with error correction in digital communication systems, Radio and communication, Moscow, 392 p.

Fink, L.M. (1970), Theory of transmission of discrete messages, Soviet radio, Moscow, 762 p.

Viterbi, A.D. and Omura, George K. (1982), “Principles of digital communication and coding”, under ed. K. Sh. Zigangirova, Radio and communication, Moscow, 536 p.

Frenke, L. (1974), Theory of signals, Soviet radio, Moscow, 344 p.

Burachenko, D.L. (1974), Noise immunity radio system with phase modulation, VAC, Leningrad, 146 p.

Jeruchim, М.С., Balaban, P. and Shanmugan, K.S. (2002), Simulation of communication system, Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 907 p.

Babkov, V.U. and Tsikin, I.A. (2011), Cellular mobile radio system : tutorial, Publishing house Polytechnic university, St. Petersburg, 426 p.

Channel Models for Fixed Wireless Applications,(2003), IEEE 802.16 Broadband Wireless Access Working Group, IEEE 802.16a – 03/01.
Copyright (c) 2020 Igor Romanenko, Andrii Shyshatskyi