DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.4.12

Динамічний аналіз системи логістичного забезпечення угруповання сил оборони держави з використанням моделі масового обслуговування

Yevhen Sydorenko, Helen Makogon, Oleksandr Isakov, Mykyta Korda, Mykhaylo Mosiychuk, Alexej Klimov

Анотація


Предметом вивчення в статті є логістичне забезпечення сил оборони держави. Метою дослiдження є розробка моделі логістичного забезпечення, що дозволяє отримувати кількісні оцінки потрібної чисельності ОВТ для забезпечення заданого рівня боєготовності і підтримки справності військ, а також для здійснення оптимального управління закупівлями, ремонтом і модернізацією ОВТ протягом визначеного періоду часу. Завдання дослідження: представити процес логістичного  забезпечення угруповання сил оборони держави з використанням моделі масового обслуговування; скласти граф станів зразка ОВТ; скласти систему рівнянь, що описує середні чисельності зразків ОВТ; шляхом вирішення системи диференціальних рівнянь отримати залежності основних параметрів системи логістичного забезпечення у часі. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані такі результати. Процес логістичного забезпечення угруповання сил оборони держави представлений як модель масового обслуговування,  параметри якої  визначаються  за статистичними даними з військ. На підставі отриманого розв’язання відповідної системи диференційних рівнянь може  бути зроблений  аналіз системи логістичного забезпечення угруповання сил оборони держави за визначений період часу. Динамічний аналіз системи логістичного забезпечення складатиме основу рекомендації щодо реалізації перспективних напрямків оснащення сил оборони держави озброєння та військовою технікою. Висновки. Для опису процесу логістичного  забезпечення угруповання сил оборони держави пропонується модель масового обслуговування. В моделі переходи зразка ОВТ з одного стану в інший здійснюються з інтенсивностями, μ або λ,  які залежать від впливу зовнішнього середовища і керуючих впливів з боку системи управління. Розв’язання відповідної моделі ї системи диференційних рівнянь являє собою кількісні оцінок потрібної чисельності ОВТ, необхідної для забезпечення заданого рівня боєготовності і справності ОВТ угрупування сил оборони держави, а також для здійснення оптимального управління закупівлями, ремонтом і модернізацією ОВТ  протягом визначеного періоду часу.


Ключові слова


логістичне забезпечення; модель масового обслуговування; граф станів зразка озброєння та військової техніки; кількісні оцінки системи логістичного забезпечення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Romanenko, Y.O. (2016), “Reforming the Armed Forces of Ukraine according to NATO standards”, Publichne uryaduvannya, vol. №3 (4), pp. 142-150, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-vooruzhennyh-sil-ukrainy-po-standartam-nato.

Simchi-Levi, D., Chen, X., and Bramel, J. (2004), The Logic of Logistics: Theory, Algorithms, and Applications for Logistics and Supply Chain Management, New York: Springer, USA.

Gallasch, G. E. (2008), “Modelling Defence Logistics Networks”, International Journal on Software Tools for Technology Transfer, vol. 10, no. 1, pp.75-93.

Buravlev, A.I. and Pyankov, A.A. (2010), “Troops technical support model”, Elektronnyy nauchnyy zhurnal “Vooruzheniye i ekonomika”, vol. 1(10), pp.4-10.

Buravlev, A.I. and Pyankov, A.A (2011), “Troops technical support management model”, Elektronnyy nauchnyy zhurnal “Vooruzheniye i ekonomika”, vol. №4(6), pp.29-34.

Biletov, V.I. (2010), “The problem of building a unified system of logistical support of military formations of Ukraine”, Trudy Nat. University of Defense of Ukraine, vol. 4(91), pp.81-89.

Sysoev, V.V (2015), “The concept of modeling the logistics management of the supply of forces of the security and defense sector of the state”, Problems of the economy, vol.3, pp.342-251, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_3_47.

Taha, Hamdy A. (2005), Operations Research An Introduction, Pearson Education, Inc., New Jersey 07458, 910 p.

Brent Maxfield, B (2006), Engineering with Mathcad, Jordan Hill, Oxford, 494 p.
Copyright (c) 2021 Yevhen Sydorenko, Helen Makogon, Oleksandr Isakov, Mykyta Korda, Mykhaylo Mosiychuk, Alexej Klimov