DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.4.02

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ГІПСОМЕТРИЧНИХ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin

Анотація


Предметом дослідження є розроблення методики побудови гіпсометричних картографічних моделей рельєфу за даними дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Об’єктом дослідження є процес оперативної та достовірної візуалізації рельєфу місцевості за даними ДЗЗ для забезпечення урядових, господарчих та природозахисних закладів актуальними тематичними картами, що відображають поточний стан території держави. Метою роботи є підвищення інформативності візуалізації рельєфу земної поверхні за рахунок забезпечення об’ємності, наочності та читаності картографічних зображень, а також виразності та гармонійності оформлення гіпсометричних карт. Висновки. На підставі проведеного аналізу методологічних основ візуалізації рельєфу місцевості встановлено надзвичайну важливість цього елементу змісту географічних карт, адже саме рельєф визначає характер та розміщення компонентів ландшафту і тісно пов'язаний з усіма складовими загальногеографічних і тематичних карт. Досліджено історико-технологічні аспекти картографування рельєфу, класифікацію методів і способів його зображення, а також основні чинники впливу на вибір методів і способів відтворення рельєфу в залежності від типу створюваної карти, її масштабу, проекції, призначення, способу використання та форми представлення, а також кваліфікаційних характеристик розробників картографічних зображень. Окреслено основні вимоги до зображення рельєфу з урахуванням необхідності збереження характерного зовнішнього вигляду ландшафту, генетичних відмінностей його форм, регіональних особливостей конкретних районів і, врешті, естетичної привабливості отриманих картографічних моделей. Проаналізовано основні властивості гіпсометричних шкал для моделювання рельєфу, а також сучасні вимоги до них та принципи їх побудови з урахуванням необхідності дотримування загальної колірної гармонії та художності колірної гамми. З урахуванням принципів створення гіпсометричних шкал розроблено методику побудови гіпсометричних картографічних моделей рельєфу за даними дистанційного зондування Землі. Методика передбачає безкоштовне отримання даних радарної інтерферометричної зйомки SRTM і за рахунок їх специфічної обробки з використанням програмного пакету ArcGIS побудову гіпсометричних картографічних моделей рельєфу у межах 85% поверхні Землі із заданими розрізнювальною здатністю на місцевості та розрізненням і колірною пластикою гіпсометричних шкал. При цьому забезпечується необхідна достовірність, точність, оперативність та повнота тривимірного сприйняття змісту географічних карт рельєфу місцевості, що цікавить.

Ключові слова


геоінформаційні системи; картографічні моделі; гіпсометричні шкали; методи і способи візуалізації рельєфу

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrieiev, S.M. and Zhilin, V.A. (2020), “Methods of construction of hydrological cartographic models according to remote sensing of the Earth data”, Advanced Information Systems, Vol. 4, No. 3, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, pp. 22-40, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.04

Andrieiev, S.M., Zhilin, V.A. and Melnyk, A.P. (2019), “The use of anamorphosis cartographic models for geodata analysis”, Advanced Information Systems, Vol. 3, No. 3, Quarterly scientific and technical journal, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, pp. 5-16, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.3.01

Andreev, S. and Zhilin, V. (2019), “Application of aerophotic data with unmanned aircraft for developing 3D models of ter-rain”, Control, navigation and communication systems: collection of scientific works, No. 1(53), Poltava NTU Yuri Kon-dratyuk, Poltava, pp. 3-16. DOI: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.003

Berlant, A. M. (1997), Geoinformation mapping, Astreya, Moscow, 64 р.

Kovaleva, O. V. (2010), “Design of maps: traditions and modernity”, Izv. universities. Geodesy and aerial photography, No. 5, рр. 60-63.

Zhukova, O. Yu., Kovaleva, O. V. and Zolotareva, T. G. (2010), “Colorimetric assessment of the quality of hypsometric scales for drawing cards”, Izv. universities. Geodesy and aerial photography, No. 6, рр. 81-89.

Zhukova, O. Yu. and Kovaleva, O. V. (2012), “About the use of color plastics (spatial influence of color) in the design of maps”, Izv. universities. Geodesy and aerial photography, No. 1, рр. 46-54.

Kovaleva, O. V. (2012), “Psychophysical and physiological aspects of the perception of graphic information as applied to the image of the relief on the maps”, Izv. Universities. Geodesy and aerial photography, No. 3, рр. 75-80.

Berlant, A. M. (2006), Theory of geoimages, GEOS, Moscow, 262 р.

Bashenina, N. V. (1967), Formation of the modern relief of the earth's surface, Higher school, Moscow, 388 р.

Berlant, A. M. (2010), Cartography: a textbook for universities. 2nd edition, revised and enlarged, KDU, Moscow, 238 р.

Vostokova, A.V., Koshel, S. M. and Ushakova, L. A. (2002), Card design. Computer design: Textbook for universities, As-pect Press, Moscow, 288 p.

Lurie, I. K. (2010), Geoinformation mapping. Methods of geoinformatics and digital processing of space images: Textbook for universities. 2nd ed., KDU, Moscow, 424 р.

Lurie, I. K. and Samsonov, T. E. (2010), “The structure and content of the spatial database for multiscale mapping”, Geodesy and Cartography, No. 11, рр. 17-23.

Samsonov, T. E. (2009), “Multiscale geodatabase for electronic maps”, Spatial data, No. 4, рр. 46-51.
Copyright (c) 2021 Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin