DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.23

Застосування імовірнісних економіко-математичних моделей для оптимізації планування незнижувального запасу та підвищення ефективності логістичного забезпечення сил оборони держави без зниження рівня надійності

Yevhen Sydorenko, Helen Makogon, Mykyta Korda, Oleksandr Isakov, Yuri Babkin, Igor Kalinin

Анотація


Предметом вивчення в статті є логістичне забезпечення сил оборони держави. Метою дослiдження є розробка ймовірнісної економіко-математичної моделі управління запасами для планування незнижувального запасу засобів матеріально-технічного забезпечення сил оборони держави. Завдання дослідження: сформулювати задачу визначення розміру незнижувального (резервного) запасу матеріально-технічних засобів за умови, що максимально можливе значення ймовірності його вичерпання протягом визначеного періоду не перевищить граничного значення у термінах економіко-математичної моделі Уілсона; шляхом статистичної обробки даних спостережень дій сил оборони держави при виконанні ними завдань за призначенням представити задачу визначення оптимального незнижувального запасу за видами витрат засобів матеріально-технічного забезпечення без зниження рівня надійності як задачу перевірки багатоальтернативних статистичних гіпотез; на підставі розв’язання задачі континуального лінійного програмування визначити оптимальний незнижувального запасу відповідно характеру витрат з метою підвищення ефективності управління логістичним забезпеченням сил оборони держави засобами матеріально-технічного забезпечення. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані такі результати. Витрати запасів матеріально-технічних засобів при виконанні силами оборони держави завдань за призначенням протягом певного періоду  часу є нормально розподіленою випадковою величиною з математичним очікуванням та середнєквадратичним відхиленням, обрахованими за результатами статистичної обробки даних. Задача визначення оптимального незнижувального запасу за видами витрат матеріально-технічних засобів без зниження рівня надійності сформульована  як задача перевірки багатоальтернативних статистичних гіпотез та розв’язана як задача континуального лінійного програмування. Висновки. Визначення розміру незнижувального (резервного) запасу  матеріально-технічних засобів  підрозділів сил оборони держави при виконанні ними завдань за призначенням за умови, що максимально можливе значення ймовірності його вичерпання протягом визначеного періоду  не перевищить граничного  значення доцільно сформулювати у  термінах економіко-математичної моделі Уілсона. Припущення про те, що витрати запасів матеріально-технічних засобів при виконанні силами оборони держави при виконанні завдань за призначенням, є випадковою величиною, підкореною нормальному закону розподілу, дозволить скористатися відомим апаратом теорії імовірності та перевірки багато альтернативних статистичних гіпотез та робити розрахунки за даними існуючої статистичної вибірки.  Статистична обробка даних, отриманих при виконанні силами оборони держави завдань за призначенням дає змогу отримати вихідні дані та обрахувати прогнозовані оптимальні ймовірності розподілу витрат матеріально-технічних засобів  відповідно до поточного, середнього, капітального  ремонту та безповоротних втрат.


Ключові слова


логістичне забезпечення; незнижувальний запас матеріально-технічних засобів; модель Уілсона; економіко-математичні моделі; багатоальтернативні статистичні гіпотези; континуальне лінійне програмування

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pavlovsky, O.V. (2015), “Forecasting the amount of losses of weapons and military equipment during operations (combat operations)”, Systemy ozbroyennya i viysʹkova tekhnika, no. 4(44), pp. 116-118.

Moskovchenko, V.M. (2001), Ekonomicheskoye obosnovaniye sozdaniya yedinoy sistemy material'nogo obespecheniya silovykh struktur gosudarstva na osnove logisticheskogo podkhoda: monografiya [Economic substantiation of the creation of a unified system of material support for the power structures of the state on the basis of a logistic approach: monograph], Publishing house of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, RU.

Biletov, V.I. (2010), “The problem of building a unified system of logistical support of military formations of Ukraine”, Trudy Nat. University of Defense of Ukraine, vol. 4(91), pp. 81-89.

Sysoev, V.V (2015), “The concept of modeling the logistics management of the supply of forces of the security and defense sector of the state”, Problems of the economy, vol. 3, pp. 342-251, available at:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_3_47.

Pastukhova, V.V. (2008), Stratehichne upravlinnya pidpryyemstvom: filosofiya, polityka, efektyvnistʹ [Strategic management of the enterprise: philosophy, policy, efficiency], KNEU, Kyiv, UA.

Bondarenko, O.S. (2009), “Modern models of inventory management”, Economy and state, no 3, pp. 16-22.

Sterligova, A.N. and Semyonova, I.V. (2005), “Optimal Order Size or Wilson's Mysterious Formula”, Logistic & system, No. 2, 3, pp. 64-69, 62-71.

Venttsel, Ye.S. (1969), Probability Theory, A Textbook, Nauka, Fizmatgiz, Moscow, SU.

Venttsel, Ye.S. (1972), Operations Research, Sov. Radio, Moscow, SU.

Raskin, L.G. and Kirichenko, I.O. (1987), Mathematical Foundations of Operations Research and Analysis of Complex Air Defense Weapon Systems, VIRTA, Kharkiv, UA.

Kirichenko, I. O. and Makogon, Ye.A. (1999), “The problem of testing statistical hypotheses as a linear programming problem”, Trudy akademiyi, NAOU, Kyiv, UA.

Shvachych, H.H. (2000), Liniyna alhebra v rozrakhunkakh seredovyshcha Mathcad: Pidruchnyk [Linear algebra in Mathcad calculations: Textbook], DAUBP, Dnipropetrovsʹk, UA.
Copyright (c) 2020 Yevhen Sydorenko, Helen Makogon, Mykyta Korda, Oleksandr Isakov, Yuri Babkin, Igor Kalinin