DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.17

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛІДАЦІЇ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ПРИ АКТИВНОМУ АНАЛІЗІ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІНОМІВ БЕРНШТЕЙНА

Roman Kyrychok, Herman Shuklin, Oleg Barabash, Galyna Gaidur

Анотація


Предметом вивчення у статті є модель процесу активного аналізу захищеності інформаційних систем та мереж, зокрема одного з її ключових компонентів, а саме механізму валідації вразливостей. Метою дослідження є розробка математичної моделі аналізу кількості успішної та негативної валідацій за час раціонального циклу валідації виявлених вразливостей під час автоматизованого активного аналізу захищеності корпоративної мережі. Результати: на основі проведених в роботі спостережень та досліджень функціонування засобів експлуатації виявлених вразливостей було прийнято рішення щодо опису динаміки процесів валідації саме за допомогою поліномів Бернштейна, які успішно апроксимують аналітичні залежності для кількісних характеристик процесу валідації вразливостей. При цьому, на основі порівняння емпіричних та розрахункових значень даних характеристик встановлено, що відхилення є допустимими. Висновки: розроблена математична модель забезпечує отримання аналітичних залежностей для кількості успішно валідованих, невалідованих вразливостей та кількості випадків валідації вразливостей, що призвели до критичних помилок за час раціонального циклу валідації виявлених вразливостей.

Ключові слова


активний аналіз захищеності; валідація вразливостей; корпоративна мережа; поліноми Бернштейна

Повний текст:

PDF

Посилання


Obes, J., Richarte, G. and Sarraute, C. (2013), “Attack planning in the real world”, arXiv, arXiv:1306.4044, available at: https://arxiv.org/abs/1306.4044

Sarraute, C., Buffet, O. and Hoffmann, J. (2013), “Penetration testing = POMDP solving?”, arXiv, arXiv:1306.4714, available at: https://arxiv.org/abs/1306.4714

Shmaryahu, D. Shani, G. and Hoffmann J. (2017), “Partially observable contingent planning for penetration testing”, 2017 1st Int Workshop on Artificial Intelligence in Security, pp. 33-40, available at:

https://cyber.bgu.ac.il/wp-content/uploads/2017/10/IWAISe-17_paper_8-ds.pdf

Stefinko, Ya.Ya. and Piskozub, A.Z. (2017), “Theory of modern penetration testing expert system”, Information Processing Systems, Vol. 2(148), pp. 129-133, DOI: https://doi.org/10.30748/soi.2017.148.25.

Qiu, X., Wang, S., Jia, Q., Xia, C., and Lv, L. (2014), “Automatic generation algorithm of penetration graph in penetration test-ing”, Proc.of the 2014 Ninth Int. Conf. on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing, IEEE, P. 531-537.

Steinmetz, M. (2016), “Critical constrained planning and an application to network penetration testing”, 26th Int Conf on Auto-mated Planning and Scheduling, pp. 141-144.

Hoffman, J. (2015), “Simulated Penetration Testing: From “Dijkstra” to “Turing Test++”, ICAPS 2015 Proceedings. Published by The AAAI Press, Palo Alto, CA.

(2020), Armitage, available at: https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/armitage/

(2020), Browser Market Share, available at: https://netmarketshare.com/

(2020), Operating System Market Share Ukraine, available at: https://gs.statcounter.com/os-market-share/all/ukraine

Malozyomov, V.N. (2019), On Bernstein Polynomials, Seminar "CNSA & NDO". Selected papers, 8 p.
Copyright (c) 2020 Roman Kyrychok, Herman Shuklin, Oleg Barabash, Galyna Gaidur