DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.11

Дослідження властивостей ансамблів складних сигналів, отриманих шляхом перестановок часових інтервалів

Serhii Indyk, Volodymyr Lysechko

Анотація


У статті наведено результати статистичного аналізу взаємокореляційних властивостей ансамблів складних сигналів, які були отримані за рахунок перестановок часових інтервалів. Суть методу полягає у застосуванні розбиття послідовностей коротких відеоімпульсів на рівні інтервали з низькою взаємодією у часовій області з різною кількістю імпульсів. Шляхом застосування взаємокореляційного аналізу здійснюють розрахунок значень максимальних викидів бічних пелюсток функцій взаємної кореляції та визначають їх загальне середнє значення. На основі отриманих значень складають ряд, в якому першу позицію займає часовий інтервал, у якому величина максимальних викидів бокових пелюсток функції взаємної кореляції має середнє значення. Визначення наступних часових інтервалів відбувається на основі аналізу рейтингового ряду і розстановка значень проводиться у відповідності до обраного загального середнього значення. Таким чином формують новий усереднений ряд значень максимальних викидів бокових пелюсток функції взаємної кореляції, завдяки якому збільшується кількість ансамблів із задовільними взаємокореляційними властивостями для використання в системах радіозв’язку з кодовим розділенням каналів, а мінімальна взаємодія між сигналами у часовій області призводить до зменшення завад множинного доступу.


Ключові слова


завада множинного доступу; відео імпульс; база сигналу; ширина спектру сигналу; тривалість сигналу; ширина спектру сигналу; пік – фактор; шпаруватість; тривалість імпульсу; функція взаємної кореляції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ipatov, V.P. (2007), Spread Spectrum and CDMA. Principles and Applications, Technosphera, Moscow, 488 p., ISBN 978-5-94836-128-4.

Semenikhin, V.S. and Pishkin, I.M. (1990), Land mobile radio, Radio and communications, Moscow, 432 p.

Borisov, V.I. (2003), Interference Protection of radio communication systems, Radio and communications, Moscow, 640 p.

Bernard, Sklar (2003), Communications: Fundamentals and Applications, Publishing house “Williams”, Moscow, 1104 p.

Maksimov, M.V. (1999), Protection from radio interference, Soviet radio, Moscow, 496 p.

Varakin, L.E. (1985), Communication systems with noise-like signals, Radio and communication, Moscow, 384 p.

Stepanenko, Y.G. and Lysechko, V.P. (2009), “Method for determining the period of short video pulses in code sequences based on the Heaviside function approximation”, Weapons systems and military equipment, Vol. 4(20), pp. 170-173.
Copyright (c) 2020 Serhii Indyk, Volodymyr Lysechko