DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.3.04

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ГІДРОЛОГІЧНИХ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin

Анотація


Предметом дослідження є розроблення методики побудови гідрологічних картографічних моделей за даними дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Об’єктом дослідження є процес безперервного забезпечення природозахисних закладів держави тематичними гідрологічними картами, що постійно актуалізуються і відображають поточний стан прісноводних природних ресурсів. Метою роботи є підвищення інформативності, оперативності та достовірності статистичного і прогнозного аналізу геоданих ДЗЗ про стан прісноводних природних ресурсів за рахунок безперервної актуалізації їх картографічних моделей. Висновки. На підставі проведеного аналізу класифікації географічних карт за змістом, масштабом та просторовим охопленням визначено місце гідрологічних карт вод суші в загальній класифікації карт. Проведено детальний аналіз різновидів гідрологічних карт і карт водного господарства з урахуванням призначення і складових гідрологічної науки, методів отримання та обробки гідрологічних даних. Проаналізовано основні завдання водного господарства як області діяльності, що має забезпечувати управління раціональним використанням водних ресурсів, а також завдання картографування водного господарства і класифікацію відповідних карт. Розглянуто господарський та екологічний аспекти картографування вод. Проведено аналіз існуючих досліджень використання технологій геоінформаційних систем у гідрології та розробці гідрологічних карт, у тому числі розглянуто дослідницькі досягнення України в даній галузі. Разом з тим, проведено аналіз сучасних параметрів та стану річки Дніпро як прикладу предметного дослідження. Все зазначене забезпечує актуальність і методологічні основи для розроблення методики побудови гідрологічних картографічних моделей за даними дистанційного зондування Землі. В процесі розроблення вказаної методики детально проаналізовано джерела даних для побудови картографічних моделей, а також етапи створення карт — від редакційно-підготовчого до етапів уведення та обробки даних і завершального етапу видання карти. Запропоновану методику в подробицях описано структурно й покроково, що надає користувачеві повне уявлення щодо необхідних до виконання процедур, ресурсів вхідних даних та відповідного програмного забезпечення для отримання будь-якої гідрологічної картографічної моделі із заданими параметрами і тематичним наповненням. Отримані із використанням запропонованої методики електронні гідрологічні картографічні моделі забезпечують на вимогу користувача видання за допомогою програмного пакету ArcGIS баз даних, графічних, картографічних та інших матеріалів, що стосуються певного об’єкту водного господарства. Таким чином, природозахисні заклади матимуть актуалізовані із заданою регулярністю тематичні гідрологічні карти, що відображають стан прісноводних природних ресурсів.

Ключові слова


водні ресурси; гідрологічні картографічні моделі; дистанційне зондування Землі; технології ГІС

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrieiev, S.M., Zhilin, V.A. and Melnyk, A.P. (2019), "The use of anamorphosis cartographic models for geodata analysis", Advanced Information Systems, Vol. 3, No. 3, pp. 5-16, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.3.01.

Andreev, S. and Zhilin, V. (2019), "Application of aerophotic data with unmanned aircraft for developing 3D models of terrain", Control, navigation and communication systems, No. 1(53), pp. 3-16, DOI: https://doi.org/10. 26906/SUNZ.2019.1.003.

Andrieiev, S.M. and Zhilin, V.A. (2020), "Geoinformation system of decision support based on the geoportal spatial data storage", Advanced Information Systems, Vol. 4, No. 2, pp. 60-79, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.11.

De Mers and Michael, N. (1999), Geographic information systems. Foundations, Date +, Moscow, 506 p.

Chalov, R.S. (2003), “Principles and methodological approaches to the preparation of maps of hydrological study of river basins using GIS technology”, Coll. Academy of Problems of Water Management Sciences, MSU, Moscow, Vol. 9, pp. 44-54.

Shikhov, A.N., Cherepanova, E.S. and Ponomarchuk, A.I. (2014), Geoinformation systems: the use of GIS technologies in solving hydrological problems, a workshop, textbook. manual, Perm, 91 p.

(1985), Methodical instructions on formalization of qualitative assessment of waters on hydrochemical indicators, Hydromet, Moscow.

Chalov R.S. (2002), “On the application of GIS technologies for the calculation of hydrographic characteristics”, Sc. conf. on the results of research in the field of hydrometeorology and pollution monitoring, Hydrometeoizdat, St.P., pp. 150-151.

Introduction to ArcGIS Geostatistical Analyst Extension, available at:

http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/guide-books/extensions/geostatistical-analyst/what-is-geostatistics-.htm.

Official site of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, available at: http://www.menr.gov.ua.

State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Water management maps, available at: https://bookonlime.ru/lecture/glava-15-karty-vodnogo-hozyaystva.

Determination of hydrological characteristics of water bodies and the earth's surface on which they are located using GIS technologies, available at: http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=34&table=news.

Overview of the Hydrology toolkit, available at:

http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/an-overview-of-the-hydrology-tools.htm.

Clean water, available at: http://texty.org.ua/water

Types of water pollution and their consequences, available at:

https://www.akvantis.com.ua/stati-i-obzory/tipy-zagryazneniya-vody-i-ih-posledstviya.
Copyright (c) 2020 Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin