DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.17

Дослідження впливу оперативно-тактичних та воєнно-географічних чинників району бойових дій на функціонування елементів системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки

Serhiy Kopashynskii, Oleksandr Serpukhov, Helen Makogon, Hanna Karakurkchi, Alexej Klimov, Yuri Babkin

Анотація


Предметом вивчення в статті є впливи оперативно-тактичних та воєнно-географічних чинників району бойових дій на функціонування елементів системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки під час ведення бойових дій в сучасних умовах. Метою дослідження є дослідження кореляційних впливів оперативно-тактичних і воєнно-географічних чинників району бойових дій на функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки. Завдання: проаналізувати впливи чинників району бойових на функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки під час виконання ЗСУ завдань за призначенням; сформувати формальні множини умов і чинників та елементів і функціональних зв’язків системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки, що підпадають під їх вплив; обчислити факторні навантаження кожного чинника та побудувати кореляційні плеяди впливовості. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Були використані метод аналізу ієрархій, математичний апарат теорії імовірності та багатовимірного статистичного аналізу. Отримані такі результати. Оперативно-тактичні та воєнно-географічні чинники району бойових дій та елементи і функціональні зв’язки системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки формально представлені у вигляді множин випадкових величин, а суттєвість впливу кожного чинника виражена числовою величиною факторного навантаження. За результатами кореляційного та факторного аналізу побудовані кореляційні плеяди, які дають інструментарій алгоритмічного врахування сутності та якісних характеристик впливу чинників при управлінні відновленням бронетанкового озброєння та військової техніки. Висновки. Оперативно-тактичні і воєнно-географічні чинників для будь-якої регіону мають впливи на функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки, різні як за змістовним навантаженням так і за наслідками дій на окремі елементи системи. За результатами факторного аналізу суттєвість впливу кожного чинника може бути виражена числовим значенням величини факторного навантаження. Впливовості як воєнно-географічних, так і оперативно-тактичних чинників району бойових та якість функціонування елементів системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки корелюють між собою. Кореляційні плеяди впливовості воєнно-географічних і оперативно-тактичних чинників району бойових дають інструментарій при управлінні відновленням бронетанкового озброєння та військової техніки.


Ключові слова


відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки; оперативно-тактичні та воєнно-географічних чинники району бойових дій; факторний аналіз; кореляційні плеяди

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


(2018), The use of repair parts and units. Part 2. Repair and reconstruction of the military unit, National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, Ukraine, 244 р.

(2014), Information and analytical materials 64on the implementation of technical support for military units during the execution of tasks in the anti-terrorist operation, National Defense University of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 180 р.

(2014), Analysis of the technical support of the operations of units (units) during the anti-terrorist operation, National Defense University of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 220 р.

Harman, G. (1972), Modern factor analysis, Translated by Braverman, Statistika, Moscow, Russia, 336 р.

Gmurman, V.E. (2005), Probability Theory and Mathematical Statistics, Textbook, manual for universities, Vyssh. shkola, Moscow, 430 р.

Saati, T.L. (2008), Decision making with dependencies and feedbacks. Analytical Networks, LKI, Moscow, 312 р.

Makogon, Ye.A. and Seraya, O.V. (2007), “Evaluation of the effectiveness of complex systems using the modified method of pairwise comparisons”, Zbirnyk naukovykh prats Kharkivsʹkoho universytetu Povitryanykh Syl, no. 3(15), pp. 112-116.

Venttsel, Ye.S. (1969), Probability Theory, A Textbook, Nauka, Fizmatgiz, Moscow, SU, 520 p.

Monson, H. (1996), Hayes-statistical Digital Signal Processing and Modeling, John Wiley & Sons, Inc. New York, USA, 264 p.

Yarovyy, A.T and Strakhov, YE. M. (2015), Multidimensional Statistical Analysis, A Beginner's Guide to Mathematical and Economic Students, Astroprint, Odesa, UA, 240 p.

Venttsel, Ye. S. (1972), Operations Research, Sov. Radio, Moscow, SU, 410 p.
Copyright (c) 2020 Serhiy Kopashynskii, Oleksandr Serpukhov, Helen Makogon, Hanna Karakurkchi, Alexej Klimov, Yuri Babkin