DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.05

Метод ідентифікації профілів ботів на основі нейронних мереж у рекомендаційних системах

Yelyzaveta Meleshko, Oleksandr Drieiev, Hanna Drieieva

Анотація


Об’єктом дослідження цієї роботи є процес підвищення інформаційної безпеки рекомендаційних систем. Метою роботи є розробка методу ідентифікації акаунтів ботів у рекомендаційній системі. У цій роботі було розглянуто основні моделі інформаційних атак ін’єкцією профілів на рекомендаційні системи, розроблено метод ідентифікації профілів ботів у рекомендаційних системах за допомогою багатошарової нейронної мережі прямого поширення та проведені експерименти для перевірки якості його роботи. Розроблений метод полягає у виявлені профілів ботів, які намагаються змінити рейтинги об’єктів у рекомендаційній системі з метою підвищення потрапляння цільових об’єктів до списків рекомендацій усім автентичним користувачам, або певним сегментам автентичних користувачів. Вилучення виявлених профілів ботів з бази даних рекомендаційної системи перед обчисленням рекомендацій значно підвищує точність її роботи та достовірність рекомендацій, а також захищає користувачів системи від інформаційних атак. Для моделювання атаки на рекомендаційну систему було використано випадкову, середню та популярну атаки. Для розпізнавання ботів аналізувалися оцінки, які вони виставляли об’єктам системи. Як показали проведені експерименти, нейронна мережа, що аналізує лише кількість різних оцінок у профілі, з високою точністю виявляє профілі ботів, які використовують випадкову атаку незалежно від кількості цільових об’єктів у кожного боту. В той же час розроблена нейронна мережа може виявляти ботів, що використовують середню та популярну атаку, тільки тоді, коли вони мають декілька цілей. Також з результатів експериментів видно, що у розробленому методі досить рідко виникають помилки першого роду – коли система ідентифікує звичайних користувачів як ботів. Для підвищення точності роботи нейронної мережі, можна враховувати й інші параметри профілів користувачів, зокрема, час виставлення кожної оцінки, а  також те, до яких сегментів відносяться оцінені у профілі об’єкти.


Ключові слова


рекомендаційні системи; інформаційні атаки; інформаційна безпека; Інтернет-боти; нейронні мережі; кластеризація даних

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


(2010), Recommender Systems Handbook, Editors Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira, Paul B. Kantor, 1st edition, Springer-Verlag New York Inc., New York, USA, 842 p.

Lam, S.K.,and Riedl, J. (2004), “Shilling recommender systems for fun and profit”, Proceedings of the 13th International World Wide Web Conference, pp. 393–402.

O’Mahony, M.P., Hurley, N.J. and Silvestre, G.C.M. (2002), “Promoting recommendations: An attack on collaborative filtering”, Database and Expert Systems Applications: 13th International Conference, DEXA Aix-en-Provence, France, pp. 494-503.

Williams, C., Mobasher, B. and Burke, R. (2007), “Defending recommender systems: detection of profile injection attacks”, Service Oriented Computing and Applications, pp. 157–170.

Chirita, P.A., Nejdl, W. and Zamfir C. (2005), “Preventing shilling attacks in online recommender systems”, Proceedings of the ACM Workshop on Web Information and Data Management, pp. 67–74.

Zhou W., Wen J., Qu Q., Zeng J. and Cheng T. (2018), “Shilling attack detection for recommender systems based on credibility of group users and rating time series”, PLoS ONE 13(5): e0196533, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196533

Kumari, T. and Punam, B.A (2017), “Comprehensive Study of Shilling Attacks in Recommender Systems”, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Volume 14, Issue 4, URL: https://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-14-4-44-50.pdf

Mobasher, B., Burke, R., Bhaumik, R. and Williams C. (2007), “Toward trustworthy recommender systems: An analysis of attack models and algorithm robustness”, ACM Transactions on Internet Technology, Vol. 7(4), pp. 1–41.

Mobasher, B., Burke, R., Bhaumik R. and Williams C. (2005). “Effective attack models for shilling item-based collaborative filtering system”, Proceedings of the WebKDD Workshop, pp. 1–8.

Harper, F.M. and Konstan J.A. (2016), “The MovieLens Datasets: History and Context”, ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS), available at: https://doi.org/10.1145/2827872

(2020), TensorFlow tutorials, URL: https://www.tensorflow.org/tutorials/

(2017), “The gentle introduction to Adam optimization algorithm for deep learning”, Blog about Machine Learning, Neural Networks, Artificial Intelligence, URL: https://www.machinelearningmastery.ru/adam-optimization-algorithm-for-deep-learning (in Russian).
Copyright (c) 2020 Yelyzaveta Meleshko, Oleksandr Drieiev, Hanna Drieieva