DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.05

Аналіз особливостей організації зв’язку в країнах НАТО

Nataliia Bihun, Andrii Shyshatskyi, Oleksii Bondar, Sergii Bogrieiev, Oleksii Nalapko, Oleg Sova, Oleksandr Trotsko

Анотація


Відповідно до Воєнної доктрини України, одним з центральних завдань вважається реформування Збройних Сил України для досягнення оперативної та технічної сумісності зі збройними силами країн-членів НАТО, а ще дотримання прийнятих в державах-членах ЄС та НАТО стандартів роботи, розподілу функцій і основних завдань. Сьогодні існує потреба у вдосконаленні системи зв’язку між органами управління в системі управління військами. Проте низькі темпи впровадження стандартів НАТО значно стримують цей процес. Однією з причин цього є недостатнє приділення уваги до адаптації системи оперативного планування Збройних Сил України до аналогічних систем, які використовуються в країнах-членах НАТО. У статті проведено аналіз основних принців організації зв’язку та розглянуто основні етапи з розробки оперативного плану на основі спроможностей країн-членів НАТО. Оскільки, планування зв’язку є однією з основних частин планування операцій в НАТО, автори зазначеної статті провели аналіз оперативного процедур планування системи зв’язку та інформатизації беручи до уваги необхідність наближення систем управління Збройних Сил України до стандартів НАТО. В ході проведеного авторами дослідження розглянуто, основні етапи, які охоплює планування системи зв’язку, визначено чинники, що впливають на процес її планування. Отже, перспективним напрямком подальших наукових досліджень авторів слід вважати обґрунтування шляхів удосконалення процесу планування системи зв’язку Збройних Сил України та детальному вивченню документації та стандартів НАТО, в частині, що стосується організації та планування зв’язку, з метою пояснення вимог до системи управління військами в Україні. Це дасть можливість гармонізації (інтегрування) власних національних планів розвитку Збройних Сил України з планом оборони НАТО.


Ключові слова


стандарти; спроможності; НАТО; Збройні Сили України; система зв’язку; оперативне планування; процес

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Shyshatskiy, A.V., Bashkirov, O.M. and Kostina, O.M. (2015), “Development of integrated systems and data for Armed Forces”, Arms and military equipment, No 1(5), pp. 35-40, available at : http://journals.uran.ua/index.php/2414-0651/issue/view/1%285%29%202015

Zhuk, O.G., Shyshatskiy, A.V., Zhuk, P.V. and Zhyvotovskyi, R.M (2017), “Methodological substances of management of the radio-resource managing systems of military radio communication”, Information Processing Systems, Vol. 5(151), pp. 16-25, DOI: https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.02

Romanenko, I. and Shyshatskyi, A (2017), “Analysis of modern condition of military radiocommunication system”, Advanced Information Systems, Vol. 1, No. 1, pp. 28-33, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.1.05

AJP-6: Allied Joint Doctrine for Communication and Information System, available at :

https://www.gov.uk/goverment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/200016/20110401-ajp6_cis_secured.pdf

AAP-31: NATO Glossary of Communication and Information Systems Terms and Definitions (2001), 119 p.

AJP-5: Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning (2013), 299 p.

NATO Glossary of Terms and Definitions: AAP-6 (2018), NATO Standardization Agency, 2018, 2019 р.
Copyright (c) 2020 Nataliia Bihun, Andrii Shyshatskyi, Oleksii Bondar, Sergii Bogrieiev, Oleksii Nalapko, Oleg Sova, Oleksandr Trotsko