DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.04

Методика безпроводової передачі цифрової інформації на грунті надширокосмугових сигналів

Aleksandr Serkov, Karina Trubchaninova, Mareks Mezitis

Анотація


Предметом вивчення є організація безпроводової передачі цифрової інформації на грунті надширокосмугових сигналів. Мета – розробка моделей і методів  організації надширокосмугового беспроводового зв’язку, що працює в умовах складної завадової обстановки. В основу методики покладено метод формування надширокосмугових цифрових сигналів та метод вилучення надширокосмугових інформаційних сигналів в каналі зв’язку з завадами. Задача – забезпечення усталеної та безпечної роботи системи зв’язку. Використані методи: методи аналітичного, імітаційного моделювання та зворотнього перетворення Фур’є. Отримані наступні результати. Розроблена методика безпроводової передачі цифрової інформації на грунті надширокосмугових сигналів, до складу якого включено метод формування надширокосмугових інформаційних сигналів з кодовою спектральною модуляцією та метод вилучення інформаційних сигналів в каналі з завадами. Виконана оцінка впливу завад на якість передаваємої інформації. Виявлено особливий клас внутрiшньосистемних завад, які з’являються внаслідок кратності затримок в інформаційному потоці бітів T0 або T1. Показано, що їх поява призводить до підвищення бітової похибки під час вилучення інформаційних сигналів в каналі зв’язку. Запропоновано механізм усунення цих похибок шляхом встановлення некратних затримок T0 і T1 під час формування надширокосмугових інформаційних сигналів. Висновки. Використання каналів зв’язку із надширокою смугою частот дає можливість одночасної реалізації комплексу вимог по електромагнітній сумісності телекомунікаційних систем, великій швидкості передачі інформації з високою завадостійкістю по відношенню до дії зовнішніх завад.


Ключові слова


надширокосмуговий сигнал; безпроводова передача; кореляційний прийом; когерентність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Serkov, A., Breslavets, V., Tolkachov, M., Churyumov, G. and Issam, Saad (2017), “Noise-like signals in wireless information transmission systems”, Advanced Information Systems, Vol. 1, No. 2, pp. 33-39, DOI:

https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.06

Serkov, О.A. and Churyumov, G.I. (2019), “On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wireless telecommunication Systems”, Applied Radio Electronics, KHNURE, Kharkiv, Vol. 16, No. 3-4, pp. 117-121.

Serkov, А., Kravets, V., Yakovenko, I., Churyumov, G., Tokariev, V. and Nannan, W. (2019), “Ultra Wideband Signals in Control Systems of Unmanned Aerial Vehicles”, 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Leeds, United Kingdom, pp. 25-28, DOI:

https://doi.org/10.1109/DESSERT.2019.8770039

Harmuth, H.F. (1981), Non sinusoidal Waves for Radar and Radio Communication, Academic Press, New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 376 p.

FCC News Release (2002), New public safety applications and broadband internet access among uses envisioned by FCC authorization of ultra-wideband technology, available at:

https://transition.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/News_Releases/2002/nret0203.html

Serkov, А., Breslavets, V., Tolkachov, M. and Kravets, V. (2018), “Method of coding information distributed by wireless communication lines under conditions of interference”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No. 2, pp. 145-148, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.25

Zyuko, A.G., Klovsky, D.D., Nazarov, M.V. and Fink, L.M. (1986), Theory of signal transmission, Radio and communications, Moscow, 304 p.

Belyaev, R.V., Kalinin, V.I. and Kolesov, V.V. (2001), “The formation of a noise-like carrier in communication systems with spreading”, Radio engineering and electronics, Vol. 46, No. 2, pp. 214-223.

Serkov, A., Kravets, V., Kasilov, O., Lazurenko, B. and Mickus A. (2019), “The concept of information security in the IoT system”, Advanced Information Systems, Vol. 3, No.1, pp. 136-139, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.1.23

Kalinin, V.I. (2005), “Ultra-wideband information transmission with double spectral processing of noise signals”, Letters in ZhTF, Vol. 31, Is. 21, pp. 58-63.
Copyright (c) 2020 Aleksandr Serkov, Karina Trubchaninova, Mareks Mezitis