DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.02

КАРТОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ МІСТА ХАРКОВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin

Анотація


Предметом дослідження є методика побудови тематичних картографічних моделей для аналізу і прийняття рішення стосовно інфраструктурної обстановки в населених пунктах щодо її доступності людям з обмеженими можливостями. Об’єктом дослідження є процес створювання різноманітних типів тематичних картографічних моделей, що містять специфічну інформацію щодо доступності певних територій для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Метою роботи є підвищення мобільності людей з обмеженими можливостями за рахунок інформаційної підтримки на основі актуальних картографічних моделей на прикладі міста Харкова. Висновки. Проаналізовано загальну ситуацію та статистичні дані за станом інвалідності громадян в Україні та країнах ЄС. Визначено, що в Україні понад 2,6 млн. людей мають статус інваліда. Це становить 6,1% від загальної чисельності населення, і ці показники щорічно зростають. Майже 80% інвалідів в Україні — це люди працездатного віку. На 1 січня 2016 питома вага осіб, що мають I групу інвалідності, склала 10,7% (250,3 тис. осіб), II групу — 37,8% (919,0 тис. осіб), III групу — 45,5% (1 291,2 тис. осіб). Найпоширенішими хворобами, які призводять до інвалідності, є хвороби системи кровообігу (24,4%), злоякісні новоутворення (20%), хвороби кістково-м'язової системи (11,1%), хвороби очей (3,7%), ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (4,2%). Проаналізовано основні ознаки доступності для інвалідів можливості ведення незалежного життя. Виконано огляд проектів підтримки людей з обмеженими можливостями в Україні. В рамках виконання у місті Харкові Міжнародного проекту «Secondary Cities» із захисту соціально вразливих верств населення України розроблено та  впроваджено методику побудови картографічних моделей для людей з обмеженими можливостями. Запропонована методика надає громадянам та керівництву будь-яких адміністративних територіальних одиниць України перспективи для забезпечення особам з інвалідністю можливості користуватися усіма конституційними правами людини і основними свободами без дискримінації.

Ключові слова


люди з обмеженими можливостями; картографічні моделі; забезпечення свобод без дискримінації

Повний текст:

PDF

Посилання


Disability. A practical guide for parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Option-al Protocol thereto (2008), Grand Press LLC, Kyiv, 152 p.

Holostova, E.I. and Dementieva, N.F. (2006), Social Rehabilitation, Dashkov & Co, Moscow, 340p.

Social protection of the population of Ukraine: Statistical collection (2016), Kyiv, 122 p.

Zhuravko, O.V., Antonenko I., Kocherga, S. and Rodionov O. (2009), Disabled People - Part of Our Society, Non-Governmental Organization of Disabled People's Disabled People's Organization, Kharkiv City Creative Association of Invalids Disabled People, Kyiv, 120 p.

Azin, O.O., Baida, L.Y., Gribalsky, Y.V. and Krasyukova-Enns O.V. (2013), Availability and universal design: a teaching method tool, Kyiv, 128 p.

Disability Access Monitoring: Finding Partners, available at:

http://www.irf.ua/allevents/news/monitoring_availability_infrastructure_dlya_invalidiv_poshuk_partneriv.

Universal Design (2019), available at: http://ud.org.ua.

Accessibility: principles and guidelines / Council of Europe. - Strasbourg, 2004. - 24 p.

Secondary cities (2019), available at: https://secondarycities.state.gov.

Comparison of applications for filling in forms (2019), available at:

http://doc.arcgis.com/survey123/desktop/create-surveys/formappcomparision.htm.

Survey 123 for ArcGIS (2019), available at: http://survey123.arcgis.com/#/surveys.

Change style (2019), available at: http://doc.arcgis.com/arcgis-online/create-maps/change-style.htm.

Location style (2019), available at: http://doc.arcgis.com/arcgis-online/create-maps/style-location.htm.

Application of filters (2019), available at: http://doc.arcgis.com/arcgis-online/create-maps/apply-filters.htm.

Performing the analysis (2019), available at: http://doc.arcgis.com/arcgis-online/analyze/perform-analysis.htm
Copyright (c) 2020 Sergey Andrieiev, Volodymyr Zhilin