DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.1.24

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДІЛЯНКИ ПІД ЗАБУДОВУ ОБ’ЄКТУ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Sergii Andrieiev, Volodymyr Zhilin

Анотація


Предметом дослідження є методика розробки земельно-кадастрової документації ділянки під забудову амбулаторії в сільській місцевості на основі результатів інженерно-геодезичних вишукувань. Об'єктом дослідження є процес створювання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під забудову закладів медичного призначення із використанням сучасного спеціалізованого програмного забезпечення. Метою роботи є підвищення оперативності та якості розробки земельно-кадастрової документації для будівництва нових амбулаторій в об'єднаних територіальних громадах, що, в свою чергу,  сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування населення у сільській місцевості. Задля досягнення поставленої мети вирішено такі часткові задачі: створення документації під забудову амбулаторії; проведення інженерно-геодезичних вишукувань; складання технічного звіту; створення детального плану території під забудову; складання пояснювальної записки та графічних матеріалів до детального плану території під забудову. Висновки. Сформульовано методику розробки земельно-кадастрової документації ділянки під забудову об’єкту медичного призначення в сільській місцевості. Методика передбачає на підставі вихідної документації (завдання на виконання топографо-геодезичних робіт для розроблення детального плану території), результатів топографо-геодезичних робіт із використанням аеро- і космознімків об’єкту, а також створеної на підставі цього електронної цифрової карти об’єкту, проведення інженерно-геодезичних вишукувань із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення "Digitals". На основі кінцевого електронного документа, отриманого після обробки даних польового етапу геодезичних вишукувань, створюється детальний план території під забудову амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Отриманий детальний план території містить усі необхідні текстові та картографічні матеріали, що забезпечують можливість будь-яких потрібних будівельних та землевпорядкувальних робіт для забудови закладів медичного призначення на означеній ділянці. Запропонована методика є універсальною і може застосовуватись для розробки земельно-кадастрової документації ділянки під забудову об’єкту будь-якого призначення.


Ключові слова


сільська медицина; земельно-кадастрова документація; інженерно-геодезичні вишукування; детальний план території

Повний текст:

PDF

Посилання


DBN A.2.1-1-2014 ("Engineering surveys for construction", Kyiv, 128 p.

Instruction on topographic scaling from 1: 5000 to 1: 500 (1998). (GKNTA-2.04-02-98).

Instruction on the procedure for control and acceptance of topographic and geodetic and cartographic works (February 17, 2000). Ukrgeodezkartografija, No. 19.

Regulations on the procedure for organizing control in the manufacture of digital maps (1997), Ukrgeodezkartografiya.

Symbols for topographical plans of scale 1: 5000 - 1: 500 (2001). Ministry of Ecology. No. 295.

DSTU B V.1.1-36: 2016 «Determination of categories of premises, buildings and external installations for explosion and fire safety».

DBN V.2.3-5-2001 "Streets and roads of settlements".

Kovalenko, A.A. and Kuchuk, G.А. (2018), “The current state and trends of the development of computer systems of objects of critical application”, Systems of control, navigation and communication, PNTU, Poltava, No. 1 (47), pp. 110–113.

Fedorov, D. (2015), Digitals. Use in geodesy, cartography and land management, LLC Analytica, 354 p.

Kuchuk, G.A. (2003), "Method of estimation of characteristics of ATM traffic", Information and control systems in the railway transport, No. 6, pp. 44–48.

Amin Salih M. and Potrus M.Y. (2015), “A Method for Compensation of Tcp Throughput Degrading During Movement Of Mobile Node”, ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences, Vol. 27, No 6, pp. 59-68.

Kuchuk, G., Nechausov, S. and Kharchenko, V. (2015), “Two-stage optimization of resource allocation for hybrid cloud data store”, Int. Conf. on Information and Digital Technologies, pp. 266-271, DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DT.2015.7222982

Mohammed, A. S. (2017), “Optimal Forecast Model for Erbil Traffic Road Data”, ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences, Vol. 29, No 5, pp. 137–145, DOI: https://doi.org/10.21271/ZJPAS.29.5.15

Andreev, S.M., Zhilin, V.A. and Topchiy, A.S. (2018), "Method of using computer vision libraries for constructing cartographic models", Systems of control, navigation and communication, No. 1 (47), PNTU, Poltava, pp. 3-7.
Copyright (c) 2020 Sergii Andrieiev, Volodymyr Zhilin