DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.1.23

Концепція безпеки інформації в системі IoT

Aleksandr Serkov, Valerii Kravets, Oleg Kasilov, Bohdan Lazurenko, Arturas Mickus

Анотація


Предметом вивчення є процеси забезпечення безпеки інформації в безпроводових каналах управління та зв’язку системи Internet of Things (IoT). Мета – розробка концепції організації широкосмугового доступу до Інтернету та реалізація ключових компетенцій безпеки під час виконання проектів IoT. В основу моделі покладено еталонну модель DigComp 2.0, яку створено в рамках системи цифрової компетентності громадян. Причому, основною сферою компетентності цієї моделі є безпека. Задача – забезпечення усталеної та безпечної роботи системи IoT. Використані методи: методи аналітичного, імітаційного моделювання та часового позиційно-імпульсного кодування. Отримані наступні результати. Розроблена концепція забезпечення безпеки в безпроводових каналах управління та зв’язку системи IoT. Показано, що для отримання високої завадостійкості каналів управління і зв’язку та захисту інформації від перехоплення слід застосовувати технологію безпроводового надширокосмугового зв’язку, яка дозволяє забезпечити великі обсяги та швидкості передачі інформації. Обґрунтовано можливість сумісної беззавадової роботи в одному частотному діапазоні як традиційних вузькосмугових систем зв’язку, так і систем, які використовують надширокосмугові сигнали. Запропоновано технічне рішення щодо конструкції надширокосмугової приймально-передавальної антенної системи. Висновки. Використання каналів із надширокою смугою частот дає можливість практично необмеженого збільшення кількості каналів управління та зв’язку системи IoT. Попередній розподіл між каналами ортогональних кодів реалізує процес управління та зв’язку без перехоплення інформації та взаємних завад. Причому, використання методу часового позиційно-імпульсного кодування запобігає виникненню міжсимвольних спотворень кодуючих надкоротких імпульсів. При цьому також знижується рівень спотворень інформаційних сигналів, які викликані його багатопроменевим розповсюдженням, що гарантує безпеку інформації в системі IoT.


Ключові слова


система IoT; безпека; компетенція; компетентність; безпроводовий канал управління та зв’язку

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomes S. and Van den Brande, G. (2016), DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union, EUR 27948 EN, DOI: https://doi.org/10.2791/11517

CMU (2018), The Concept of the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020, Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018 р. № 67-р., available at: https://www.kmu.gov.ua

Digital Agenda of Ukraine - 2020 (2016), Conceptual foundations. Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine up to 2020, available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

International Standard IEC 1000-4-92 (1992), Immunity tests. Resistant to interference. Level of noise immunity.

Gallager, R.G. (1974), Information Theory and Reliable Communication, Soviet Radio, Moscow, 720 p.

Harmuth, H.F. (1981), “Non sinusoidal Waves for Radar and Radio Communication”, Academic Press, New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 376 p.

Serkov, А., Breslavets, V., Tolkachov, M. and Kravets V. (2018), “Method of coding information distributed by wireless communication lines under conditions of interference”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No.2, pp. 145-148, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.25

Serkov, O., Breslavets, V., Tolkachov, M. and Churyumov G. (2018), “The Wideband Pulsed Antenna and its Application”, 9-th Inter. Conf. on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS-2018)], Odessa, pp. 340–343.

Serkov, O.A., Breslavets, V.S., Tolkachov, M.Yu. and Churyumov G.I. (2018), “Method of Generation the Wideband Impulse Signals and Antenna for his Realization”, Patent of Ukraine No. 2018/03104.
Copyright (c) 2021 Aleksandr Serkov, Valerii Kravets, Oleg Kasilov, Bohdan Lazurenko, Arturas Mickus