DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.1.04

Моделювання професійних знань як метод освітніх технологій

Kostiantyn Meteshkin, Olga Morozova

Анотація


В роботі запропоновано моделювання професійних знань як метод освітніх технологій. Вплив різного роду факторів за наявності освітніх стандартів призводить до виникнення труднощів у плануванні та організації навчальних процесів і в цілому до зниження ефективності процесів навчання і освіти студентів за конкретними спеціальностями. Метою цієї статті є розробка інноваційної технології, в основу якої покладено метод імітаційного когнітивного моделювання. З огляду на сучасну тенденцію скорочення аудиторних занять і збільшення годин, що виділяються на самостійну роботу студентів, виникає дидактична задача забезпечення ефективності формування знань та компетенцій у студентів в умовах дефіциту часу, слабкої структуризації навчального процесу, високої невизначеності при постановці завдань навчання. Студенти на основі навчального матеріалу, поданого ним для вивчення, а також на основі додаткової інформації, знайденої в Інтернеті та інших джерелах інформації, формують індивідуальні моделі дисциплін. Їх сукупності за весь період навчання, наприклад, бакалаврату, повинні скласти атлас професійних моделей знань. Для заповнення платформи моделей дисциплін пропонується на сторінках сайту кафедри створити дослідно-експериментальну віртуальну студентську студію моделювання знань студентів. Можливості сучасних IT-технологій і їх прикладне використання в освітніх системах вимагає ретельних, глибоких і всебічних експериментальних досліджень. Тому створення віртуальної студентської дослідно-експериментальної студії моделювання професійних знань є актуальним завданням.


Ключові слова


модель знань за фахом; заклад вищої освіти; навчально-методичне забезпечення; студентська студія моделювання знань; платформа моделей знань

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Meteshkin, K.A. (2006), Cybernetic pedagogy: linguistic technologies in systems with integrated intelligence, ISU Publ., Kharkiv, 238 p.

Komenskiy, Yan (1975), Great didactics, A.M. Kotomina Publ., Kharkiv, 282 p.

Meteshkin, K.A. (2004), Cybernetic pedagogy: theoretical bases of education management on the basis of integrated intelligence, ISU Publ., Kharkiv, 400 p.

Meteshkin, K.A. Morozova, O.I., Fedorchenko L.A. & Hayrova N.F. (2012), Cybernetic pedagogy: ontological engineering in training and education. KHNАME, Kharkiv, 207 p.

Meteshkin, K.A., Kon, D.A., Akhmedova R.H. (2016), Fundamentals of the theory of systems: innovative author's technology of learning "Partnership", KHNАME, Kharkiv, 236 p.

Department site (2019), available at: http://kaf-gis.kh.ua/osnovy-teorii-sistem-i-sistemnyy-analiz-0 (accessed February 15, 2019).

Shynkaruk, V.D., Rakovskiy, H.V., Meteshkin, K.O. (2008), “A systematic approach to the study of integration processes in higher education in Ukraine”, Higher school, Vol. 9, pp. 12–28.

Konysheva, A.V. & Ibragimova, E.N. (2017), “Training of Engineers in Mathematics at University on the Basis of the Information Cybernetic Approach”, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Vol. 13(8), pp. 4379–4391.

Shmatkov, S.I., Kuchuk, N.G. and Donets V.V. (2018), “Model of information structure of the hyperconvergent system of support of electronic computing resources of university e-learning”, Control systems, navigation and communication, Poltava, No. 2 (48), pp. 97-100.

Kuchuk, G.A. (2013), “Method of synthesis of the information structure of the coherent fragment of the corporate multiservice network”, Collection of scientific works of the Kharkiv University of Air Forces, No. 2 (35), pp. 97-102.

Dhivakar, B., Saravanan, S.V., Sivaram, M. and Krishnan R.A. (2012), “Statistical Score Calculation of Information Retrieval Systems using Data Fusion Technique”, Computer Science and Engineering, Vol. 2, Issue 5, pp.43-45, DOI: https://doi.org/10.5923/j.computer.20120205.01

Krymsky, S.B. & Zhilin, B.B. (1990), Expert evaluations in sociological research, Science Dumka, Kyiv, 318 p.
Copyright (c) 2020 Kostiantyn Meteshkin, Olga Morozova