DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.1.01

МОДЕЛЮВАННЯ СКАНУЮЧОГО ДЕТЕКТОРА ТРАНСПОРТУ В ПАКЕТІ VISSIM

Oleh Denysenko

Анотація


Предметом вивчення в статті є скануючий детектор транспорту (ДТ), який може бути використаний для забезпечення сучасного рівня управління і організації руху на вулично-дорожній мережі міста (ВДМ). Він дозволяє отримувати інформацію, яка в реальному масштабі часу характеризує параметри руху окремих транспортних засобів (ТЗ) і транспортних потоків (ТП) в цілому. Метою статті є дослідження методами комп'ютерного моделювання скануючого лазерного ДТ. Автором раніше були розроблені і запатентовані ДТ і технології світлофорного регулювання параметрів руху на рівні функціональних схем. Але обробка процесів формування імпульсних сигналів від фотоприймачів з метою отримання шуканих параметрів руху не проводилася. Результати. Розроблена структура моделі фрагмента детектора транспорту для типового випадку проїзду ТЗ двох контрольних зон сканування. Вибрано пакет моделювання, розроблено і апробовано модель роботи скануючого ДТ, виконану у вигляді інтерактивного віртуального стенду. Це дозволяє швидко перейти від моделювання до приладової реалізації досліджуваної системи. Розроблені підсистеми моделювання усіх складових процесу сканування і вимірювально-обчислювальних операцій. Показано, що визначення окремих параметрів руху ТЗ за запропонованою технологією здійснюється з достатньою точністю. Висновки. Методом моделювання підтверджені очікувані функціональні можливості і показані переваги запропонованої автором технології сканування і пристроїв для її реалізації. Це може служити основою для подальших досліджень з метою створення експериментального зразка інтелектуальної світлофорної системи регулювання.

Ключові слова


транспортний потік; транспортний засіб; детектор транспорту; пристрій розгортки; лазерний промінь; підсистема моделі; пакет VisSim

Повний текст:

PDF

Посилання


Patent 114539 Ukraine, G 08 G 1/09. A method for determining the level of service at a regulated intersection / Denisenko O. V.; Applicant and patent holder of KHNADU. - Published on 06/26/17, Bulletin No. 12/2017.

Patent 114925 Ukraine, G 08 G 1/09. A method for determining the degree of saturation of the directions of motion of a regu-lated intersection / Denisenko O. V.; Applicant and patent holder of KHNADU. - Published on 08/28/17, Bulletin No. 16/2017.

Patent 109680 Ukraine, G 08 G 1/09. A method for determining transport delays at a regulated intersection / Denisenko O. V.; Applicant and patent holder of KHNADU. - Published on September 25, 15, Bulletin No. 18/2015.

Patent 115923 Ukraine, G 08 G 1/09. Method of determining the throughput of the road section / Denisenko O.V.; Applicant and patent owner of KHNADU. Published on January 10, 2018, Bulletin No. 1/2018.

Patent 112094 Ukraine, G 08 G 1/09. A method for determining the length of elements and the traffic light signaling cycle / Denisenko O. V.; Applicant and patent holder of KHNADU. - Published on July 25, 16, Bulletin No. 14/2016.

Patent 115923 Ukraine, G 08 G 1/09. Method of determining the throughput of an unregulated intersection with main and sec-ondary roads / Denisenko O.V.; Applicant and patent holder of KHNADU. - Published on January 10, 2018, Bulletin No. 1/2018.

VisSim is Now Altair Embed, available at: https://web.solidthinking.com/vissim-is-now-solidthinking-embed

Texas instruments, available at: http://www.ti.com/product/ TMS320C28344
Copyright (c) 2020 Oleh Denysenko