DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.4.16

Метод верифікації програмного продукту нечіткої логічної системи класифікації повітряних об’єктів

Oleksander Timochko

Анотація


У процесі контролю повітряного простору повітряні об’єкти виявляються і класифікуються за різними заздалегідь визначеними класами. Віднесення до класів здійснюється автоматично або встановлюється автоматизовано та є актуальним науковим завданням. Метою статті є розробка методу верифікації програмного забезпечення нечіткої логічної системи класифікації повітряних об’єктів. Завдання вирішується у нечіткій постановці. Для її вирішення розроблений відповідний метод верифікації програмного продукту. Метод базується на нечітких розфарбованих мережах Петрі і нечітких продукційних правилах. Розроблена структура нечіткої мережі моделі верифікації. Основою моделі є нечітка розфарбована мережа Петрі для подання нечітких продукційних правил для класифікації повітряних об’єктів. Для зручності візуалізації моделі перевірки нечіткої мережі вводиться інтерпретація елементів нечіткої розфарбованої мережі Петрі. Аналіз простору станів нечіткої мережі моделі верифікації, що відображає всі можливі маркування і дозволяє отримати значення показників всіх основних властивостей мережі Петрі. Його побудова й аналіз виконаний за допомогою системи моделювання CPN Tools. Система моделювання CPN Tools використовується для побудови й аналізу простору станів. За результатами моделювання був отриманий повний стандартний звіт для нечіткої логічної системи класифікації повітряних об’єктів. Наведений фрагмент звіту з висновками про правильність моделі. Звіт містить розділи статистики простору станів – кількості вузлів, дуг і статус, показники властивостей оборотності, обмеженості, живучості і справедливості спрацювання переходів. Даний метод складається з п’яти етапів. 1. Розробка бази нечітких продукційних правил. 2. Перетворення бази нечітких продукційних правил в форму нечітких розфарбованих мереж Петрі. 3. Дослідження правильності функціонування моделі. 4. Аналіз типу помилки при її виявленні. Після її корекції програма повторюється, починаючи з будь-якого з етапів 1, 2 або 3. 5. Випуск звітів про загальний простір станів з різними комбінаціями вихідних даних. Заключний звіт видається після аналізу правильності набору звітів і виправлення помилок, що виникли.


Ключові слова


нечітке продукційне правило; класифікація повітряних об’єктів; база знань; функція приналежності; ознака повітряного об’єкта

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Timochko, A.A. (2018), “Representation of dynamic interacting processes in the state space of a fuzzy colored Petri net for verification of a software product of a fuzzy logical classification system”, Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 4(33), pp. 82-89.

Timochko, A.A. (2018), “Development of fuzzy productive rules of a fuzzy logical classification system of air objects in the process air space control and a generalized algorithm of their realization”, Systems of Control, Navigation and Communication, PNTU, Poltava, No. 5(51), pp. 33-37, available at: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.033.

Hasegama, Т., Furuhashi, Т., Uchikama, Y. (1996), “Stability analysis of fuzzy control systems based on Petri nets“, Proc. Int. Discourse on Fuzzy Logic and the Management of Comflexity, FLAMOC'96, pp. 191-195.

Nasareth, D.L. (1993), “Investigating the applicability of Petri nets for rule-based system verification“, IEEE Trans. Software Eng., 4, pp. 402-415.

Polat, F., Guvenir, H. (1993), “UVT: A unification-based tool for knowledge bast verification“, IEEE Expert, 8, pp. 69-75.

Zaitsev, D.A., Shmeleva, T.R. (2006), Simulating Telecommunication Systems with CPN Tools, ONAT, Odessa, 60 p.
Copyright (c) 2021 Oleksander Timochko