DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.4.10

Основи інтеграції прикладних інформаційних технологій в системах з дуальними процесами

Olga Morozova

Анотація


В роботі показано, що актуальним є застосування інноваційних технологій в управлінні освітньою діяльністю, а саме процесом набуття знань, умінь і навичок в освітніх системах та реалізація їх на виробництві з використанням інформаційно-комунікаційних й мережних технологій. Таким чином, виникає необхідність в розробці основ інтеграції прикладних інформаційних технологій в системах з дуальними процесами. Метою створення технології формалізації освітніх та виробничих процесів є розробка інструментальних засобів формальних уявлень, що забезпечують єдиний підхід при побудові спеціального математичного забезпечення інформаційно-технологічних рішень в системах з дуальними процесами. Процеси й явища, які відбуваються в освітніх та виробничих системах, можуть бути представлені в базах знань на основі методичної бази, а процеси й явища інтеграції між ними представлені у вигляді різних алгебраїчних систем. Дані системи складаються з деякої множини й набора операцій над ними, тобто сигнатурою алгебри. Методичну базу формального представлення знань складають евристичні, логічні, онтологічні та топологічні методи моделювання, а в основі виділення ядер предметних областей лежать методи й формалізми теорії множин. Показано приклад побудови ядра суміжних різноманіть в топологічному просторі на основі алгебри множин. Запропоновані логічні методи представлення знань дозволяють перейти до евристичних уявлень знань, тобто продукційних правил, семантичних мереж, фреймових систем, а також онтологічних конструкцій.


Ключові слова


інтеграція; прикладні інформаційні технології; освіта; виробництво; системи з дуальними процесами

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


The dual education, requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2018),

available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita (accessed September 11, 2018).

Meteshkin, K.A. (2004), Cybernetic pedagogy: theoretical bases of education management on the basis of integrated intelligence, ISU Publ., 400 p.

Donets, V., Kuchuk, N. and Shmatkov, S. (2018), “Development of software of e-learning information system synthesis modeling process”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No. 2, pp. 117-121, DOI: http://dx.doi.org/ 10.20998/2522-9052.2018.2.20.

Gelenbe, E. and Pujolle, G. (2010), “Analysis and Synthesis of Computer Systems”, Advances in Computer Science and Engineering, Texts. Vol. 4, 309 p.

Merlac, V., Smatkov, S., Kuchuk, N. and Nechausov A. (2018), “Resourses Distribution Method of University e-learning on the Hypercovergent platform”, Сonference Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Service and Technologies. DESSERT’2018, Ukraine, Kyiv, May 24-27, pp. 136-140, DOI:

http://dx.doi.org/ 10.1109/DESSERT.2018.8409114.

Pervin, W. J. (2014), Foundations of general topology, Academic Press, 222 p.

Dixmier, J. (2013), General topology, Springer Science & Business Media, 141 p.

Meteshkin, K.A., Morozova, O.I., Fedorchenko L.A. and Hayrova N.F. (2012), Cybernetic pedagogy: ontological engineering in training and education, KHNАME, 207 p.
Copyright (c) 2020 Olga Morozova