DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.21

Метод визначення параметрів еквівалентного асинхронного електродвигуна у реальному масштабі часу

Yaroslav Bederak, Dmitry Gapon, Andrey Zuev

Анотація


Метою досліджень є розробка методу визначення у реальному часі параметрів еквівалентного асинхронного електродвигуна вузла навантаження, що складається з декількох груп однотипних асинхронних електродвигунів. Методика. Для проведення розрахунків був розроблений алгоритм, блок-схема якого наведена у публікації. Також наведені розрахункові формули, що враховують вагову долю кожного двигуна та їх групи на основі визначення та аналізу даних електроспоживання, отриманих з приладів обліку електроенергії, встановлених на приєднаннях електродвигунів. Результати. Для перевірки придатності розробленого алгоритму наведений розрахунок параметрів еквівалентної машини для вузла, який містить три групи двигунів (800, 400 та 250 кВт), по три двигуни в кожній групі. Практичне значення. Одержані параметри еквівалентного асинхронного електродвигуна можуть бути використані для впровадження автоматизованої оцінки ефективності роботи групи однакових електродвигунів, розрахунків статичної та динамічної стійкості системи електропостачання промислового підприємства, визначення електромагнітної сумісності та захисту від резонансних явищ в мережі з джерелом вищих гармонік. Середнє значення різниці в відсотках між результатами, отриманими запропонованим методом і наявними методиками, становить 5%, а максимальне  сягає 30%. Висновки. Розроблений метод точного визначення еквівалентних параметрів асинхронного двигуна в режимі реального часу для вузла навантаження, що складається з декількох груп аналогічних АЕД, реалізується шляхом автоматичного визначення кількості робочих АЕД в кожній групі. Результати дослідження можуть бути використані для розрахунку ходу кожного двигуна. Пропонований спосіб визначення кількості робочих двигунів є кращим для визначення числа робочих синхронних двигунів в кожній групі однотипних двигунів.


Ключові слова


еквівалентний асинхронний електродвигун; група однотипних електродвигунів; вузол навантаження; інформаційно-контрольна система

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Syromyatnikov, I.A. (1984), Modes of operation of asynchronous and synchronous motors, Energoatomizdat, Moscow, 240 p.

Gerling, D. (2018), “Dynamic Operation and Control of Induction Machines”, Electrical Machines. Mathematical Engineering, Vol. 4, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 325–368, available at: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17584-8.12 (last accessed on June 15, 2018).

Gieras, J. F. and Saari J. (2012), “Performance calculation for a high-speed solid-rotor induction motor”, IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 59, No. 6, pp. 2689–2700, available at: http://dx.doi.org/10.1109/IECON.2010.5675415 (last accessed on June 15, 2018).

Osipov, V.S. (2017), “On the Determination of the Parameters of the Equivalent Circuit of Three-Phase Induction Motors”, Russian Electrical Engineering, Vol. 88, No. 12, pp. 845–849, available at: http://dx.doi.org/10.3103/S1068371217120124 (last accessed on June 15, 2018).

Ansari, A.A. and Deshpande, D.M. (2010), “Mathematical Model of Asynchronous Machine in MATLAB Simulink”, International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2(5), рр. 1260–1267.

Wang, G. and Park, S.W. (2014), “Improved Estimation of Induction Motor Circuit Parameters with Published Motor Performance Data”, Sixth Annual IEEE Green Technologies Conference, Corpus Christi, TX, pp. 25–28, available at:

http://dx.doi.org/10.1109/GREENTECH.2014.18 (last accessed on June 15, 2018).

Gurtovtsev, A.L. (1999), “Integrated automation of energy accounting at industrial enterprises and economic objects”, Journal "STA", Vol. 3, pp. 44–45.

Gurtovtsev, A.L. (2003), “Automation of power consumption management”, Industrial power engineering, Vol. 8, pp. 5–6.

Gurevich, Yu.E., Libov, L.E. and Okin A.A. (1990), Calculations of stability and anti-emergency automatics in power systems, Energoatomizdat, Moscow, 390 p.

Gurevich, Yu.E., Libov, L.E. and Okin, A.A. (1981), Load Resistance of Electric Systems, Energoizdat, Moscow, 208 p.

Voloshko, A.V. and Bederak, Ya.S. (2016), “Method of automatic determination of the number of simultaneously working in the group of electric motors”, Electrical Engineering and Electromechanics, Vol. 5, pp. 61–63, available at: http://dx.doi.org/10.20998/2074-272X.2016.5.10. (last accessed on June 15, 2018).
Copyright (c) 2021 Yaroslav Bederak, Dmitry Gapon, Andrey Zuev