DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.20

Ефективність артилерійських систем

Azer Ali ogli Aliev, Azad Agalar ogli Bayramov, Elhan Nariman ogly Sabziev

Анотація


Предмет вивчення: ефективність сучасних артилерійських систем. Мета статті. Розробка методу, який дозволить визначити коефіцієнти ефективності артилерійських систем. Результати роботи. На основі гіпотези про можливість подання коефіцієнтів ефективності зброї у вигляді лінійної комбінації тактико-технічних характеристик, запропонований метод розрахунку коефіцієнта ефективності для нового зброї даної категорії. Побудовано математичну модель на базі нейронної мережі. Для визначення параметрів нейронної мережі використовувалися характеристики і фактори ефективності відомих артилерійських систем. Вагові коефіцієнти синапсів нейронної мережі були розраховані методом найменших квадратів. Використовуючи цю модель були розраховані коефіцієнти ефективності для ряду зразків зброї. Порівняння отриманих значень з відомими коефіцієнтами ефективності показало адекватність побудованої математичної моделі. Досліджено невідповідність між коефіцієнтами лінійної комбінації і характером впливу на коефіцієнт ефективності відповідних тактико-технічних характеристик. Вивчено кореляційні зв'язки між тактико-технічними характеристиками; між кожною тактико-технічною характеристикою і коефіцієнтом ефективності. Для розрахованих показників були обчислені коефіцієнти лінійної кореляції Пірсона. Була змодельована залежність коефіцієнта ефективності від бойових характеристик - вогневої потужності зброї, мобільності, живучості і вживаності, а також, в свою чергу, їх залежність від тактико-технічних характеристик. Спостережувана «невідповідність» в знаку і величині коефіцієнтів, що характеризують впливу тактико-технічних характеристик, була пояснена різним характером їх впливу на бойові характеристики зброї. Висновки. Запропонована математична модель, що базується на нейронній мережі, дозволяє визначити залежності коефіцієнтів ефективності артилерійських систем від основних характеристик роботи. Побудована математична модель для розрахунку коефіцієнтів ефективності артилерійських систем не «розходиться» і може застосовуватися для оцінки ефективності нових артилерійських систем.


Ключові слова


артилерійські системи; бойові характеристики; показники тактико-технічних характеристик; коефіцієнт ефективності; нейронні мережі; метод найменших квадратів; коефіцієнт лінійної кореляції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Buravlev, А.I., Tsirendojiev, S.R. and Brezgin, V.S. (2009), “The basis of methodology of combat potential assessment military technics and units”, Weapons and economics, No. 3 (7), pp. 4-12.

"KKYY-190-7(A)" (2001), Birlik etkinliklerinin değerlendirilmesinde harekat etkinliği metodu, K.K. Basımevi və Basılı Evrak Depo Müdürlüğü, Ankara, 101 p.

Kononov, V.B., Kushneruk, Yu.I. and Koval, А.V. (1987), “Determination mehod of significance coefficients of combat means”, Military-technical problems, pp. 39-41.

Bonin, А.S. (2005), “Combat properties and effectiveness of weapons and military technics”, Military thought, No. 1,

pp. 65-68.

Aliev, A.A., Bayramov, A.A. and Sabziev, E.N. (2016), “Effectiveness factors determination of weapons and military technics by using their performance and combat characteristics”, National Security and Military Sciences journal, No.1 (2), pp. 91-97.

Aliev, A.A., Bayramov, A.A. and Sabziev, E.N. (2016), “About combat characteristics determination of small arms”, National Security and Military Sciences journal, No. 2 (2), pp.70-74.

Haykin, S. (1999), Neural Networks: A Comprehensive Foundation, 2nd Edition, Prentice-Hall, 823 p.

Aliev, A.A., Bayramov, A.A and Sabziev, E.N. (2017), “The effectiveness factors determonation method of small arms”, Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems, Vol. XXXVI, No. 6, pp.78-84.

Ilyin, V.А. and Poznyak, E.G. (1982), The basis of mathematical analysis, Part 1, Fizmatgiz, Moscow, 616 p.
Copyright (c) 2020 Azer Ali ogli Aliev, Azad Agalar ogli Bayramov, Elhan Nariman ogly Sabziev