DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.12

Оцінка коефіцієнта покриття бездротової сенсорної мережі

Anatolii Shostak

Анотація


Предметом вивчення в статті є процеси синтезу топологічної структури бездротової сенсорної мережі (БСМ). Метою є розробка імітаційної моделі для оцінки коефіцієнта покриття випадково розташованими вузлами БСМ. Завдання: виконати оцінку коефіцієнта покриття випадково розташованими вузлами БСМ. Використовуваними методами є: імітаційне моделювання, метод Монте-Карло. Отримані наступні результати. Згідно з розробленою імітаційної моделі виконано оцінку коефіцієнта покриття випадково розташованими вузлами БСМ в залежності від довжини сторони квадрата плоскою території розташування БСМ, числа сенсорних вузлів мережі, радіусу чутливості і радіуса зв'язку вузла, з урахуванням і без урахування граничного ефекту. Розроблена імітаційна модель також дозволяє визначати зв'язність БСМ. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: вдосконалена імітаційна модель для оцінки коефіцієнта покриття БСМ при випадковому розташуванні сенсорних вузлів і контролі зв'язності мережі. Результати проведеного обчислювального експерименту дозволяють виконувати оцінку коефіцієнта покриття бездротової сенсорної мережі при різній кількості вузлів мережі, радіусі чутливості і радіусі зв'язку вузла з урахуванням і без урахування граничного ефекту.


Ключові слова


бездротові сенсорні мережі, коефіцієнт покриття, зв'язність мережі, радіус дії сенсора, радіус чутливості сенсора

Повний текст:

PDF

Посилання


Kucheryavy, A.E., Prokopiev, A.V. and Kucheryavy, A.V. (2011), Self-organizing networks, Lubavitch, St.P., 312 p.

Shostak, A.V. (2017), “Evaluation of the probability of connectivity of a wireless sensor network”, Control, navigation and communication systems, No. 2 (42), pp. 158-160.

Xing, X., Wang, G. and Li, J. (2015), “A square-based coverage and connectivity probability model for WSNs”, International Journal of Sensor Networks, Vol. 19, No. 3/4, pp.161-170.

Sun, Z., Li, H., Chen, H. and Wei W. (2014), “Optimization coverage of wireless sensor networks based on energy saving”, International Journal of future generation communication and networking, Vol. 7, No. 4, pp. 35-48.

Ruban, I., Kuchuk, H. and Kovalenko A. (2017), “Redistribution of base stations load in mobile communication networks”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, No. 1(1), pp. 75-81, available at: : http://dx.doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.075.

Denisenko, V.S. and Shostak, A.V. (2010), “Modification of the algorithm for constructing the shortest spanning tree for a wireless sensor network”, Information processing systems, No. 2 (83), pp. 75-77.
Copyright (c) 2020 Anatolii Shostak