DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.09

Освітні програми та професійні стандарти в ІТ галузі як фактор розвитку ІТ освіти

Tetyana Kovalyuk, Olena Chaikovska

Анотація


Предметом вивчення в статті є питання взаємодії ІТ-освіти та ІТ-індустрії через зв’язок освітніх і професійних ІТ-стандартів. Метою є розгляд необхідності, ролі та основних понять освітніх і професійних ІТ-стандартів у системі ІТ-індустрія – ІТ-освіта, визначення складу нормативної бази змісту вищої освіти України та місця в ній професійних та освітніх стандартів. Завдання: показати, що модернізація вищої комп’ютерної освіти має відбуватися з урахуванням вимог роботодавців, для формалізації яких застосовуються професійні ІТ-стандарти. Описати структуру та зміст професійних ІТ-стандартів в Україні. Довести, що професійні стандарти забезпечують сферу освіти необхідною інформацією про області та об'єкти професійної діяльності випускників, їх види, завдання та необхідні компетенції майбутніх фахівців. Використовуваними методами є аналіз нормативної бази змісту вищої освіти України, міжнародних документів Сomputing Сurricula та Європейської рамки ІКТ-компетентностей, функціональних галузей, задач діяльності та кваліфікаційних рівнів; опитування роботодавців з метою визначення вимог, що є підставою для визначення компетентностей випускників ІТ-спеціальностей вищих навчальних закладів. Результати. В статті поданий порівняльний аналіз особливостей освітніх ІТ-стандартів за шістьма ІТ-спеціальностями галузі знань «Інформаційні технології». Проаналізований взаємозв’язок IT–спеціальностей через аналіз об’єктів діяльності та теоретичного змісту предметних галузей, що описані в освітніх стандартів. Визначене місце кожної із ІТ-спеціальності в системі ІТ підготовки бакалаврів. Описана особливість відтворення рекомендацій Computing Сurricula в українських ІТ-стандартах. Висновки. У статті показано, що методологічною основою системи освітніх ІТ-стандартів України є міжнародні документи Сomputing Сurricula та Європейська рамка ІКТ-компетентностей. На прикладі професійного стандарту фахівця з інформаційних технологій розглянуто його зв’язок із дескрипторами Європейської рамки ІКТ-компетентностей. Аналіз функціональних галузей, задач діяльності та рівнів кваліфікацій, що подані у професійному стандарті розробника програмного забезпечення, визначає зміст підготовки фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення. Визначення професійних компетентностей в освітніх стандартах на підставі вимог роботодавців та кваліфікаційних рівнів актуалізує освітні стандарти відповідно до вимог ринку праці. Така гармонізація підготовки робить українських ІТ фахівців конкурентоспроможними із їх закордонними колегами.


Ключові слова


ІТ-індустрія; ІТ-освіта; професійні стандарти; освітні стандарти; компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Statystychnyy byuleten «Osnovni pokaznyky diyalnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny za 2016/17 navchalnyy rik» [Statistical Bulletin "Key Performance Indicators of Ukraine's Higher Educational Institutions for 2016/17 academic year"], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm (last accessed March 01, 2018).

Verkhovna Rada Ukrayiny (2014, lypen 1). Zakon № 1556-VII, Pro vyshchu osvitu [Verkhovna Rada of Ukraine (July 1, 2014). Law No. 1556-VII, On Higher Education], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (last accessed March 01, 2018).

Tymchasove polozhennya pro orhanizatsiyu osvitnoho protsesu v KPI im. Ihorya Sikorskoho [Temporary position on the organization of the educational process in Igor Sikorsky KPI], available at http://kpi.ua/document_programm (last accessed March 01, 2018).

Postanova Kabineta Ministriv Ukrayiny (23 lystopada 2011). № 1341 Pro zatverdzhennya Natsionalnoyi ramky kvalifikatsiy [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine (November 23, 2011) No. 1341 On Approval of the National Qualifications Framework], available at http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 (last accessed March 01, 2018).

Computing Curricula 2001 Computer Science, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2001.pdf (last accessed March 01, 2018).

Computing Curricula 2005. The Overview Report, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/ curricula-recommendations/cc2005-march06final.pdf (last accessed March 01, 2018).

Information Technology 2008, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2008-curriculum.pdf (last accessed March 01, 2018).

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems 2010, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/is-2010-acm-final.pdf (last accessed March 01, 2018).

Computer Science Curricula 2013, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf (last accessed March 01, 2018).

Software Engineering 2014, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/se2014.pdf (last accessed March 01, 2018).

Computer Engineering Curricula 2016, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/ce2016-final-report.pdf (last accessed March 01, 2018).

MSIS 2016 Global Competency Model for Graduate Degree Programs in Information Systems, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/msis2016.pdf (last accessed March 01, 2018).

Cybersecurity Curricula 2017, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/csec2017.pdf (last accessed March 01, 2018).

Information Technology Curricula 2017, available at https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2017.pdf (last accessed March 01, 2018).

Profesiinyi standart Fakhivtsia z informatsiinykh system [Professional standards of Information Systems Specialist], available at https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/IT-prof-standarty/5-ps-spes-infosystems-13.12.2014.pdf (last accessed March 01, 2018).

Proekt standartu Vyshchoi osvity "Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii", bakalavr [Project of educational standard "122 Computer Science and Information Technologies", bachelor], available at

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html (last accessed March 01, 2018).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (1 lyutoho 2017). № 53 Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29 kvitnya 2015 № 266 [ Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine (February 1, 2017) № 53 On Amendments to the Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine on April 29, 2015, No. 266], available at

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249722170 (last accessed March 01, 2018).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid «01» chervnya 2017 № 600 Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozroblennya standartiv vyshchoyi osvity [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on June 01, 2017 No. 600 Guidelines on the development of higher education standards], available at

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf (last accessed March 01, 2018).

Profesiyni Standarty [Professional Standards], available at https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/suchasna-it-osvita-v-ukrayini/profesijni-standarti (last accessed March 01, 2018).

Systems and software engineering – System life cycle processes. International Standard ISO/IEC 15288 - IEEE Std 15288-2008, available at http://marte.aslab.upm.es/redmine/files/dmsf/p_asys-eggineering-methodolgy/150325093527_52_ISO-IEC-IEEE_15288-2008.pdf (last accessed March 01, 2018).

ISO/IEC 12207:2008 - IEEE Std 12207-2008 Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes, available at https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/1806/1ac358b6dff0d58422fa6eaa781e0283f351.pdf (last accessed March 01, 2018).

European ICT Professional Profiles, available at ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/CWAs/CWA%2016458.pdf (last accessed March 01, 2018).

Profesiinyi standart Fakhivtsia z rozrobky prohramnoho zabezpechennia [Professional standards of Software Developer Specialist], available at https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/IT-prof-standarty/6-ps-rozrobnik-pz-13.12.2014.pdf (last accessed March 01, 2018).
Copyright (c) 2020 Tetyana Kovalyuk, Olena Chaikovska