Cloud system for decision supporting of technological process of restoration of surfaces of structures and machine parts

Main Article Content

Tetiana Smirnova
Kostiantyn Buravchenko
Serhii Kravchenko
Vitalii Horbov
Oleksii Smirnov

Abstract

The object of research is the process of decision support of the technological process. The subject of the research is the decision support system of the technological process of restoration of surfaces of structures and machine parts in the form of cloud service. The purpose of the work is to develop a decision support system for the technological process of restoration of surfaces of structures and machine parts in the form of cloud service, which will further optimize high-tech processes of enterprises of various scales using cloud information technology. As a result of the research, the difficulties of automating the design of technological processes are analyzed, mainly due to the fact that the tasks of technological process design do not currently have formal methods of solution. Therefore, for the implementation of technological design, the development of formalization of technology (or part of it), ie the replacement (transformation) of meaningful proposals by the mathematical apparatus. As a result of this formalization, a scheme of information flow in the process of process optimization is proposed. the model of realization of structure of technological process for which the basic input parameters are defined is developed: the list of parameters influencing process. The structure of the expert system for optimization of technological processes was also proposed, the methods of knowledge presentation were analyzed and the scheme of information flows during the implementation of this expert system was developed accordingly. Based on the considered and developed methods and mechanisms used for the development of technological processes, the structure of the information cloud decision support system for automation of the creation of optimized technological processes has been developed. Using the developed methods and models, as a result of the process of process optimization according to acceptable heuristic rules, it was possible to obtain a set of chains of separately optimized technological processes, from which multicriteria selection that meets the optimization requirements. The user of the system can receive in return both one card of technological process, and some best. Conclusions. The developed approaches to the optimization of technological processes were applied to solve the problem of optimization of the technological process of electric arc processing. First, the technological process of electric arc processing was formalized. After that, the formation of heuristic rules and knowledge base of the structure of the technological process of electric arc spraying and accordingly developed the structure of the knowledge base of this technological process and a diagram of the use of the developed information system in the form of cloud service.

Article Details

How to Cite
Smirnova, T., Buravchenko, K., Kravchenko, S., Horbov, V., & Smirnov, O. (2021). Cloud system for decision supporting of technological process of restoration of surfaces of structures and machine parts. Advanced Information Systems, 5(4), 79–95. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.4.12
Section
Information systems research
Author Biographies

Tetiana Smirnova, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy, Ukraine

candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of cybersecurity and software academic department

Kostiantyn Buravchenko, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy, Ukraine

candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of cybersecurity and software academic department

Serhii Kravchenko, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy, Ukraine

PhD graduate student

Vitalii Horbov, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy, Ukraine

PhD graduate student

Oleksii Smirnov, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy, Ukraine

doctor of technical sciences, professor, head of cybersecurity and software academic department

References

A.A. Smirnov, T.V Smirnova, A.N. Dreev, A.V. Dudan Optimizaciya tekhnologicheskogo processa vosstanovleniya i uprochneniya poverkhnostej s zadannymi kharakteristikami v vide oblachnogo servisa / Vestnik Polockogo gosudarst-vennogo universiteta. №3 (2020). – s. 50-61.

Popov M.E., Abukharb M. Sistema podderzhka prinyatiya resheniya pri vybore metoda uprochnyayushchej obrabotki detalej mashin v integrirovannykh SAPR. Vestnik Donskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2011;11(3):333-342.

Skripka, K.I. Ehkspertnaya sistema avtomatizirovannogo vybora sposobov vosstanovleniya srabotannykh detalej / K.I. Skripka, M.A. Zenkin / Vestn. ZHDTU. Tekhnicheskie nauki. – 2004. – № 1 (28). – S. 66–68.

Smіrnova, T.V. Formalіzacіya ta realіzacіya strukturi tekhnologіchnogo procesu elektrodugovogo napilennya dlya optimіzacіjnoї ekspertnoї sistemi / T.V. Smіrnova // Tekhnіchnі nauki ta tekhnologії. – 2020. – № 1 (19). – S. 104-113.

Smіrnova T.V. Formuvannya evristichnikh pravil, bazi znan' ta formalіzacіya strukturi j pravil tekhnologіchnogo procesu dlya optimіzacіjnoї khmarnoї іnformacіjnoї sistemi / T. Smirnova // Sistemi upravlіnnya, navіgacії ta zv’yazku. Zbіrnik naukovikh prac'. – Poltava: PNTU, 2020. – T. 2 (60). – S. 101-104. –

Smіrnova, T.V., Minajlenko, R. M., Dorens'kij, O. P., Sisoєnko, S. V., Smіrnov, S. A. (2021). Khmarna avtomatizovana sistema іntelektual'noї pіdtrimki prijnyattya rіshen' dlya tekhnologіchnikh procesіv. Vіsnik Cherkas'kogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu, (4), 84–92.

Popov M.E. Osnovy SAPR tekhnologicheskikh operacij uprochnyayushchej obrabotki: ucheb. posobie / M.E. Popov; RISKHM. – Rostov n/D, 1987. – 91 s.

Popov M.E. Formalizovannoe opisanie struktury bazy dannykh metodov uprochnyayushchej obrabotki v integrirovannykh SAPR / M.E. Popov // Vestn. Donsk. gos. tekhn. un-ta. – 2000. – (Problemy proizvodst-va mashin). – S. 88-91

Gorelova G.V. Metod optimuma nominala i ego primenenie / G.V. Gorelova, V.V. Zdor, D.V. Svecharnik. – M.: Ehnergiya, 1970. – 200 s.

Popov M.E. Razrabotka i postanovka produkcii na proizvodstvo na osnove strukturirovaniya funkcii kachestva / M.E. Popov, A.M. Popov // Vestnik mashinostroeniya. – 2000. – №7. – S. 52-58.

Anfyorov M.A. Strukturnaya optimizaciya tekhnologicheskikh processov v mashinostroenii / M.A. Anfyorov, S.G. Selivanov. – Ufa: Gilem, 1996. – 185 s.

SAPR. Tipovye matematicheskie modeli ob"ektov proektirovaniya v mashinostroenii: metod. uka-zaniya. RD 50-464-84. – M.: Standarty, 1985. – 200 s.

Popov M.E. Integraciya konstruktorskogo i tekhnologicheskogo proektirovaniya na osnove koncepcii Concurrent Engineering / M.E. Popov, A.M. Popov // Vestnik mashinostroeniya. – 1998. – №4. – S. 41-45.

Veresk, O.M. Tekhnologii podderzhki prinyatiya reshenij / O.M. Veresk. – L'vov: Izd-vo L'vov. politekhniki, 2013.

Khokh, V.D. Issledovanie metodov postroeniya ehkspertnykh sistem / V.D. Khokh, E.V. Meleshko, M.S. Yakimenko //Sistemy upravleniya, navigacii i svyazi. – 2016. – Vyp. 4(40). – S. 48–52.

Limarenko, V.V. Informacionnaya sistema podderzhki reshenij dlya avtomatizacii sozdaniya tekhnologicheskikh processov mekhanoobrabotki detalej vysokotochnogo oborudovaniya: dis. kand. tekhn. nauk / V.V. Limarenko. – Khar'kov, 2019.