DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.06

Концептуальна модель геоінформаційної системи спеціального призначення

Alexander Koshlan

Анотація


Одним з найважливіших напрямків вирішення завдання удосконалювання процесу забезпечення геопросторовою інформацією систем управління військами та зброєю є впровадження в практику управління Збройними Силами України геоінформаційних систем (ГІС) військового призначення, що представляють собою програмно-апаратні комплекси, призначені для збору, обробки, зберігання, аналізу, моделювання та наочного відображення геопросторової інформації, необхідної для підтримки прийняття рішень по управлінню військами в мирний і воєнний час, а також створення цифрових (електронних) карт і виконання військово-прикладних (розрахункових) завдань, пов’язаних з оцінкою оперативно-тактичних властивостей місцевості й плануванням застосування сил (засобів). З цією метою в зазначеній статті автором запропоновано концептуальну модель геоінформаційної системи спеціального призначення. Зазначена модель дозволяє поєднати в єдине ціле погляди дослідників щодо створення та експлуатації геоінформаційних систем спеціального призначення. В ході проведеного дослідження використовувалися класичні методи аналізу та синтезу, методи декомпозиції, математичної статистики, моделювання, складних технічних систем  та інш. За результатами проведеного в статті дослідження автором отримано концептуальну модель геоінформаційної системи спеціального призначення. Зазначена модель дозоляє об’єднати окремі теоретичні дослідження, доповнити та удосконалити їх та вийти на новий науковий рівень. Зазначене дослідження може стати новим науковим підґрунтям при розробці нових та удосконаленні існуючих геоінформаційних систем спеціального призначення. Запропонована автором модель дозволяє описати функціонування окремих підсистем геоінформаційної системи спеціального призначення як в цілому та і окремі підсистемами. Практична реалізація розглянутої вище концептуальної моделі ГІС забезпечить надання споживачам геоінформаційних ресурсів всієї інформації, необхідної для управління військами й зброєю. Відмінною рисою ГІС стане диференційованість надання геопросторових даних для різних ланок управління військами та системами озброєння. Інакше кажучи, той або інший орган військового керування буде забезпечуватися тільки тим комплектом геопросторових даних, що необхідний і достатній для рішення завдань за призначенням.


Ключові слова


геоінформаційні системи; математичне моделювання; спеціальні системи; концептуальна модель; Збройні Сили України; аналіз; синтез; декомпозиція; узагальнення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Osipov, G. K. and Alekseev, A. V. (2012), “Scientific and methodological foundations of the automated creation of electronic special relief plastics maps”, FGUP NTS "Informtekhnika", Moscow, No. 4 (256), рр. 31-38.

Osipov, G. K. and Efimov, A. N. (2011), “Perfection of information support of geoinformation systems for military use”, Collection of scientific works of OVA, St. Petersburg, No. 111, рр. 64-72.

Das, Subrata (2008), High-level data fusion, Norwood, Artech House, 373 р.

Prisyazhnyuk, S. P., Filatov, V. N. and Fedonenkov, S. L. (2009), Geoinformation systems for military usage a textbook, BSTU, St. Petersburg, 210 p.

Karmanov, D. V. and Osipov, A. G. (2013), “The method of automated formation of a system of spatially-distributed traces of linear-extended objects on the undeveloped or information support of underdeveloped territories using geoinformation technologies”, Information and space, No. 4, рр. 96-100.

Osipov, A. G. and Efimov, A. N. (2014), “A technique for the comprehensive assessment of operational and tactical properties of terrain in decision support systems using geoinformation technologies”, Proceedings of the Military Space Academy named after A.F. Mozhaysky, St. Petersburg, No. 642, рр. 102-109.

Osipov, G. K. and Efimov, A. N. (2011), “Theoretical bases for the development of the content of terrain databases in geoinformation systems for military usage”, Proceedings of the Military Space Academy named after A.F. Mozhaysky, St. Petersburg, No. 631, рр. 130-132.

Osipov, G. K., Prisyazhnyuk, A. S. and Efimov, A. N. (2013), “Theoretical and methodological foundations of the formation of an object-oriented information model of the navigational database”, Information and space, No. 1, рр. 35-40.

Kukharsky, I. A., Podlipaev, V. O., Atrasevich, O. V. and Shumeiko, V. O. (2013), “Definition and basic concepts of geospatial intelligence”, Systems of information processing : a collection of scientific works, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, No. 6 (113). pp. 96-98.

Podlipaev, V. O. (2013). “Geospatial intelligence, as a way to implement a geoinformation approach in the integrated processing of intelligence information”, Systems of information processing : a collection of scientific works, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, No. 5 (112), pp. 53-55.
Copyright (c) 2021 Alexander Koshlan